Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závazné přihlašovací a platební podmínky pro účast na meditačním setkání s Jiřím Vackem

Na setkání nelze přijet bez přihlášení akceptovaného organizátory. Meditací se mohou zúčastnit pouze řádně přihlášení zájemci, kteří uhradili celou cenu pobytu. Zahajujeme registrací účastníků.

Veškeré změny v pobytu, předčasné příjezdy a odjezdy je nutné neprodleně hlásit organizátorům.

1. Doporučené podmínky účasti

Prostudované knihy „Královská jóga“, „Základy jógy a mystiky“, „Učebnice átmavičáry“ a vlastní každodenní a celodenní praxe.

Během pobytu platí „Pokyny k praxi a chování na meditačním setkání“, které je ve vlastním zájmu každý povinen nastudovat. Všichni účastníci jsou plně povinni řídit se těmito pravidly chování na meditačním setkání a přikázáním lásky k Bohu, sobě i svým bližním!

2. Přihlášení a záloha

Přihlášení na meditační setkání je závazné a pro všechny účastníky povinné. Nárok na účast vzniká akceptací Vaší přihlášky a zaplacením zálohy. Přihláška je platná pouze po zaplacení zálohy.

Zálohu je třeba uhradit do 2 týdnů od obdržení platebních údajů nebo na nejbližší veřejné meditaci po přijetí vaší přihlášky. V opačném případě bude přihláška automaticky zrušena a účast je nabídnuta náhradníkovi.

Uhrazením zálohy přijímáte všechny podmínky pro účast na semináři, které jsou uvedené v tomto dokumentu.

Záloha je nevratná, neb tak či tak musíme zaplatit zálohu ubytovateli. Přihlášení není přenosné na jinou osobu (nelze za sebe poslat někoho jiného). Zálohu nelze převést na jinou akci.

V případě odhlášení týden a méně před začátkem akce může být organizátory účtován dodatečný storno poplatek až do celkové výše ceny pobytu dle smluvních podmínek s ubytovatelem. (Toto platí jen v případě, že byste se odhlásili na poslední chvíli a my nebyli schopni za Vás takto narychlo povolat náhradní zájemce).

Upozorňujeme, že jako „dítě“ lze přihlásit pouze Vaše ratolesti do věku 12 let. Pokud jsou již starší, jsou dle pravidel hotelu považovány (z hlediska svých ubytovacích nároků) za dospělé.

V případě uvedení nepravdivých informací do přihlášky je přihláška automaticky neplatná.

3. Náhradníci

V případě přihlášení jako náhradník je třeba uhradit zálohu do 14 dnů od obdržení platebních údajů. Výzva k zaplacení zálohy znamená, že jste byli přesunuti z náhradníků do regulérních účastníků.

Pokud se nebudete moci zúčastnit, je třeba se odhlásit i z pozice náhradníka.

4. Odhlašování a změny

Veškeré odhlašování, úpravy příjezdů, odjezdů a oznamování jakýchkoli dalších důležitých skutečností se provádí bez odkladu písemně na emailovou adresu meditace@pratelejirihovacka.cz. V den zahájení lze případné změny oznámit také jedné z kontaktních osob.

Na týdenní setkání jsou preferováni zájemci o celý termín. Zájemci, kteří se přihlásí pouze na část našeho meditačního setkání, jsou bráni jako náhradníci. Účast jim bude nabídnuta až v případě volného místa po uspokojení všech zájemců o celý běh.

5. Obecné pokyny a informace

V prostorách penzionu udržujte klid a maunu.

Děti by se neměly v prostorách penzionu pohybovat bez dozoru dospělého a rušit klid.

Nepoužívejte varné konvice na pokojích ani v koupelnách, místní elektrorozvody nejsou na tento provoz dimenzovány. Pro varné konvice používejte zásuvky na chodbách.

Dodržujte stanovený čas příjezdu i oznámený čas vyklizení pokojů a předání klíčů. V případě nedodržení uvedeného času či nepředání klíčů může být po účastníkovi požadován poplatek za další pobytový den.

6. Cena

Cena zahrnuje veškeré poplatky za služby ubytovacího zařízení poskytované celé meditační skupině. Při individuálním odhlášení stravy, opožděném příjezdu či předčasném odjezdu se účtovaná cena nemění a nevzniká nárok na vrácení peněz.

7. Doplatek a storno poplatky

Při hlášeném opožděném příjezdu je nutné zajistit doručení doplatku organizátorům nejpozději do skončení registrace nebo lze uhradit celý doplatek před zahájením akce dle dohody s organizátory.

V případě odhlášení týden a méně před začátkem našeho setkání může být poskytovatelem ubytovacího zařízení účtován storno poplatek vyšší než záloha, a to až do celkové výše ceny dle smluvních podmínek poskytovatele.

8. Odpovědnost

Svým přihlášením souhlasíte s těmito podmínkami, včetně pokynů k pobytu v ubytovacím zařízení, a udělujete organizátorům souhlas se zpracováním osobních údajů, které uvedete do přihlášky.

Nerespektování těchto podmínek omezí možnost Vaší účasti na dalších podobných setkáních.

Děkujeme za pochopení,

 

přátelé Jiřího Vacka

 


pro bližší informace pište na meditace@pratelejirihovacka.cz nebo volejte na 776115504 – Martin Tomeš. Mailová komunikace je preferována.