Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejná meditace Stodůlky 15.10. 2016 - promluvy 1

15. 10. 2016

Zuzana Koubová

Stodůlky, 15. 10. 2016, vnitřní pránajáma

Vedla: Zuzana Koubová

 

Vážený a milí priatelia, vítam vás na dnešnej spoločnej meditácii podľa Jiřího Vacka. Pán Vacek kvôli špatnému zdravotnému stavu sa zúčastní jej druhej hodiny. Prvú hodinu, ako vždy, sa budeme venovať vnútornej pránajáme, čo je očistná technika. Pre plný prospech z našich spoločných meditácií a seminárov je dobré mať naštudované naše základné knihy, to sú: Základy jógy a mystiky, Královská jógaUčebnice átmavičáry, kde sú podrobne popísané všetky postupy a sú tam všetky potrebné informácie k tomu, aby sme mohli správne postupovať.

Takže sa pustíme do vnútornej pránajámy, upevníme sa v postoji seba si vedomého pozorovateľa, rozlišeného od tela a od výtvorov mysli. Pránajámu budeme robiť s vedomím, že sa nalaďujeme na božskú tvorivú silu, ktorá je všade okolo nás. Podľa toho, ako to kto dokážeme, budeme predýchavať postupne celé telo buď pránou, svetlom alebo vedomím Já jsem. Postupne, ako budeme jednotlivé časti tela alebo energetické průchody menovať, budeme do nich z nekonečna nadychovať a opäť zase do nekonečna vydychovať v rytme vonkajšieho dychu pránu. Predýchavanie môžeme spojiť s mantrou pre zosilnenie účinkov cvičenia. Alebo môžeme pridať do toho lásku, tak ako to každému vyhovuje. Božskú silu nechávame v tých jednotlivých centrách pôsobiť bez toho, aby sme jej v tom prekážali, s vedomím, že sama vie najlepšie, čo a ako má konať, s postojom „buď vůle tvá“.

Začneme duchovným srdcom.

Centrum nad hlavou.

Predýchali sme najdôležitejšie centrá a to je duchovné srdce a centrum nad hlavou, čo sú z hľadiska tela centrum vedomia a centrum svetla alebo sily.

Teraz postupne predýchame celé telo, začneme centrom pod nohami.

Doležité je, aby sme telo predýchali celé, všetky jeho časti, nevynechali žiadnu. Tie, ktoré budeme predýchavať ďalej, budeme k tým, ktoré sme už predýchali, postupne pridávať, nepúšťame ich späť z vedomia. Energie, ktoré sa nám budú pri tom vyplavovať, všetky duševné útvary, budeme nezaujate pozorovať vo vedomí, až kým sa nerozplynú, alebo ak sú príliš silné a strhávajú nás, vytiahneme ich čo najvyššej nad hlavu a necháme ich tam rozpustiť sa vo svetle.

Takže centrum pod nohami.

Pridáme chodidla a kotníky. V nohách a pod nohami sa usadzujú tie najhrubšie nečistoty, preto sa musíme viac sústrediť a viac akoby zabrať, aby sme to tam prečistili. Čím budeme postupovať vyššie, tým by nám to malo ísť ľahšie.

Lýtka a holene.

Kolena.

Stehna.

Prvá čakra.

Druhá čakra.

Trojka.

Solar a pas.

Štvorka a celá hruď.

Piata čakra.

Predýchame ruky v žehnacím gestu, nadychujeme špičkami prstov celými rukami až do piatej čakry a vydychujeme opačným smerom.

Predýchame pečate, čo sú energetické centrá nad horním a pod dolním rtem.

Predýchame šiestu čakru.

Predýchame mozog a všetky jeho centrá.

Centrum nad hlavou.

Nádych vedieme z centra pod nohami celým telom až nad hlavu a vydychujeme naspäť opačným smerom pod nohy.

Nadychujeme z centra nad hlavou pod nohy a vydychujeme naspäť opačným smerom, naspäť nad hlavu.

Predýchame duchovné srdce.

Nadychujeme zo srdca nad hlavu, výdych do srdca.

Nádych z centra pod nohami do centra nad hlavou a výdych do srdca.

Môžeme skončiť.

* * *

Na záver si dáme pár informácií. Ďalšia verejná meditácia sa bude konať tu vo spolkovom dome 12.11. Pokiaľ bude schválená elektronická evidencia tržieb, hrozí, že nebude možný predaj kníh. Preto neváhajte, pokiaľ máte záujem, sú tu vystavené všetky knihy od pana Vacka, výber hodnotné duchovné literatúry aj iných vydavateľstiev. To, čo sa nepodarilo vydať knižne, je tu vo forme skrípt.

A už tu máme pana Vacka. A sú tam nové skriptá Všichni známe své pravé Já, ktoré sú...

Pan Vacek: Kdo ho neznáte, přihlásí se, exemplárně potrestám.

...ktoré sú najnovšie, ešte neboli v predaji, okrem tých z vás, ktorí ste boli na seminári v Montanii, tak tam ste si mali možnosť ich zakúpiť.

Inak prestávka do štvrť.