Jdi na obsah Jdi na menu
 


Listárna

Příspěvky

Výběr ze SMS a pošty

29. 2. 2012

...Meditační proud jsem ucítil, jak jsem se trochu uvnitřnil. Najednou se vše, veškerý projev proměnil v jedno jediné Já jsem. Nebyl jsem si vědom těla ani empirického pozorovatele. Jen jsem byl. Byl jsem nehmotnou duchovní existencí a celý svět se nacházel ve mně jako duševní představa. Po tomto zážitku jsem si vzpomněl na výroky z Jógy Vašišty, ve kterých se tvrdí, že celý svět je ve skutečnosti duševní podstaty. Moc děkuji za tyto meditace na dálku s vámi...

 

Dotaz

24. 1. 2012

Jiří Vacek

...Nečteme duchovní spisy, abychom „byli chytří“, ale abychom věděli, co máme dělat a co nikoliv. Bez dobré znalosti nauky nemůžeme správně rozlišovat, a proto ani očišťovat svou mysl od všeho, co nás od Boha odvádí, a proto ani řídit svou mysl. Právě ovládání své mysli je jedním ze základů duchovního života, bez kterého jakýkoliv pokrok na stezce je naprosto vyloučený. Právě proto musíme duchovní nauku opravdu studovat, a to denně a bezpečně ji ovládat...

 

Meditace jde jako sama

5. 1. 2012

Jiří Vacek

Meditace jde jako sama. Jak pro koho. Když stoupáme na příkrou horu a někdo nás nese na svých zádech, stoupáme „jako by to šlo samo“. Pro toho, kdo nás na zádech nese, je to poněkud jinak. Nenechme se zmást, že mistr jen sedí a zdánlivě lenoší. To je jen materialismus typu: co nevidím, neexistuje. Nic víc.

 

Poděkování za prašad a zkušenosti s ním

27. 12. 2011

Josef Šťastný, Jiří Vacek

Prašad je proto určitým druhem zasvěcení, které není také ničím jiným než předáním duchovní pomoci neboli milostí. Je proto roven jak šaktipatu, tak proměněné hostii. Proto jej máme chovat ve velké úctě a zacházet s ním s tím v souladu a v tomto duchu jej i přijímat. Jen tak z něj můžeme mít plný užitek.

 

Poučení

26. 12. 2011

Milada Vyvialová

... Po návratu z Modré o letošních prázdninách jsem meditovala, Adélka byla se mnou, vůbec jsem se nemohla soustředit, tak jsem začala opakovat Ježíšovu modlitbu, po chvíli jsem si zřetelně uvědomila světlo v srdci, pak se objevil obraz Krista v mém těle, pak plynule přešel do Vašeho jména - Jiří Vacek, které zářilo v srdci...

 

Sen je varování

8. 12. 2011

Jiří Vacek

... Sen je varováním i napomenutím jak pro snícího, tak i pro druhé. Vše na tomto světě je pomíjivé. Má vždy začátek i konec. To platí i o nabídce duchovní pomocí neboli milosti boží. Ta zdaleka není trvalá. Jednou zákonitě skončí a nikdo neví opravdu dne ani hodiny kdy se tak stane. Angličané říkají: „sklízej seno, dokud slunce svítí!!“ Když prší, sklizení sena se nedaří...

 

O novém skriptu

12. 11. 2011

Zuzana Koubová

Chcem sa Vám poďakovať za Vaše nové skriptá “Důrazně, důrazněji, co nejdůrazněji.” Pri ich čítaní cítim oveľa silnejšie, ako pri iných Vašich doterajších dielach na pozadí obrovskú lásku, akou sú nabité a akou na mňa pôsobia, aj keď v nich nekompromisne bránite átmavičáru, ako najpriamejšiu cestu k Bohu a k odstráneniu ega. Ste ako milujúci Otec, ktorý nám trpezlivo stále dookola vysvetľuje všetko potrebné, aby ste nás ochránil pred každým nebezpečenstvom, ktoré často ani nie sme schopní rozpoznať. A to všetko robíte s tou  múdrou neosobnou láskou, presne ako to je opísané v tej kapitole o Mahárišim “Svrchovaná  láska”.

 

SMS, 3.11.11

3. 11. 2011

hledající

... Dnes se mi zdál o Vás krásný sen. Meditovali jsme všichni společně ve škole. Vy s Jirkou jste seděli před tabulí. Pak Vám z oka začal svítit ten známý paprsek. V tom se kolem Vás na tabuli utvořila krásná Duha. Byla to svatozář. Zářila z vás z duchovního Srdce. Tatáž duha se vytvořila i u Jirky...

 

Dopis hledající

3. 11. 2011

hledající

... Některé okamžiky strávené ve Vaší blízkosti  si budu pamatovat asi pořád. Nejvýraznější byl asi ten úplně první, kdy jsem na jedné z prvních veřejných meditací za Vámi přišla s nakresleným portrétem. Asi bych dobrovolně za Vámi nešla, ale kamarád mě k tomu přinutil. Bylo to zvláštní setkání. Vy jste seděl v předsálí a já váhala, zda za Vámi jít či to nechat plavat. Náhle jste se mě podíval do očí a koutky úst se Vám obrátily do širokého úsměvu. Tehdy jsem z přílivu Světla měla poprvé vhled do minulosti. V tom ultrakrátkém okamžiku jsem hodně pochopila...

 

Prosba

30. 10. 2011

Jiří Vacek, Dalibor Koliba

... Musel jsem znova začít trénovat pozorovatele. Z počátku se mi meditace vůbec nedařila. Prostě jsem nebyl schopný ji provést. Což mi na psychice moc nepřidalo. Později se objevil strašlivý strach...

 

Ribhugíta

26. 10. 2011

Zuzana Koubová

... Ani neviem, ako Vám vyjadriť vďačnosť za to, že sa ku mne vďaka Vám dostala Ribhugíta! Každý deň zakončím tým, že si z nej pred spaním prečítam. Vždy ma to očistí od všetkého, čo cez deň nachytám, nabije veľkou silou a nekonečné vedomie Ja žiari všade a vo všetkom a neexistuje nič, než Ja. Vobec sa nedivím, že to Mahariši dával čítať každý deň!...

 

Setkání na Morávce

26. 10. 2011

Jiří Vacek

Osobně již delší dobu v mysli opakuji mantru : "Bože, mám tě rád". Každému doporučuji totéž. Samozřejmě "v pozorovateli", protože pozorovatel, vědomí Já jsem, je Bůh. Dnes uprostřed meditací mně přišlo, že bychom tuto mantru měli říkat všichni společně nahlas...

 

Dopis - poděkování za Morávku

23. 10. 2011

Pavel Růžička

... To slovo "prohloubení" je výstižné, protože jsem se opravdu dokázal uvědomit v hlubším a déle trvajícím vědomí sebe v pozorovateli. Který vždy vykrystalizoval jakoby v proud sebe sama po velkém a usilovném zaměření pozornosti na něho (sebe) s pomocí očisty a utišení mysli pránájámou. Vysledoval jsem, že je potřeba střídat usilovné "vlamování" se do Já s pokornou a bdělou odevzdaností k němu - jakožto k Bohu...

 

Zadarmo brát, zadarmo dávat?

23. 10. 2011

Jaroslav Macháček, Jiří Vacek

...I Ježíšova skupina měla své finanční prostředky, jak vyplývá z Nového zákona, kde se uvádí jako jejich správce tehdy ještě apoštol Jidáš. K. Weinfurter sám se celý život šířením duchovních nauk uživil. Samo tvrzení "zadarmo dostal" je velká lež. V duchovní praxi se nic zadarmo nedostává, ale jen za tvrdou práci, která je spojena s velkým odříkáním a utrpením.

 

Sen 10. 10. 2011 - Zuzana

17. 10. 2011

Zuzana Koubová

Bola som na veľkom poli, kde ľudia pestovali nejakú zeleninu. Počula som, ako sa medzi sebou rozprávajú, z ktorej zeleniny aké jedlá varieval Maháriši. Vtedy som si všimla, že sme pod Arunáčalou, presne  tam, kde predtým žil Maháriši...

 

SMS 14. září 2011 - Zuzana

12. 10. 2011

Zuzana Koubová

Chcem Vám pod'akovať za dnešnú meditáciu. Po súboji s všemožnými starosťami, ktoré sa s vel'kou silou tlačili do vedomia, sa mi zase raz potvrdilo, že ked' "máme" Boha, máme všetko.

 

Poděkování a dopis č.2 pro p.Vacka

30. 9. 2011

Pavel Hrtoň

Děkuji Vám za Vaši obrovskou trpělivost, rady i objasnění důležitosti chování žáka na stezce. Stejně tak jsou pro mě důležité příklady uváděné ve Vašem životopise i článcích, jak se správně zachovat v různých i běžných situacích v životě. Vaše rozlišování odhaluje působení zla ve světě v situacích, kde bych často tápal nebo skryté působení zla nerozpoznal.

 

Přátelé píší

11. 9. 2011

Zuzana Koubová, Sára Hromádková, Petr Kouba, Pavel Kubeš

... Na Hostýne, keď ste viedol meditaci a vysvetľoval nám, ako máme bdieť, vedome riadiť pozornosť a nie sa nevedome nechávať pohlcovať svetom atď, skrátka robiť átmavičáru a nie lokavičáru, a že iba toto je cesta k vyslobodeniu od začiatku až do konca, tak mi bolo počas toho ukázané, že to je naozaj tak až do konca, že inak sa to nedá, a že to je bez akýchkoľvek pochybností a na sto percent. Aj tá posledná meditácia bola zase najlepšia, tam sa vždy naučím niečo pre mňa dǒležité...

 

Dopis od Martina

1. 8. 2011

Martin

... Po několika uplynulých měsících zkoumání docházím k nepřekvapivému, ale o to silněji procítěnému, závěru, že, přesně jak to říkáte, vzhledem k zmateným standardům zevního světa, člověk, opravdu může získat správné návyky a morální kvality jen ze správné duchovní praxe, spásné literatury a společnosti duchovně pokročilých...

 

Jediné bezpečí

14. 7. 2011

Zuzana Koubová

... Vo “Vysvobození” píšete, že ak má niekto nádej, že by sa tu predsa len dalo žiť šťastne a spokojne, má to rozpustiť ako prvé. Následne mi bolo ukázané, že dobre a bezpečne nám može byť jedine v úrovni, ktorá je jemne blažená, jej princípom je trvalé dobro a láska, nič sa jej nedotýka, ale ona zároveň všetko preniká a obsahuje. Je tým, čo my nazývame Bohom...

 

Z pošty 12.7.11

12. 7. 2011

Jiří Vacek, Jiří Krutina, Zuzana Grygarová

... Paní Zuzana Grygarová se ptá na slučitelnost života ve světě a duchovní stezky. Nevím, proč se ptá zvláštním dopisem, když jsem vše velmi obšírně mnohokrát vysvětlil ve svých knihách. Opět se potvrzuje důležitost denního studia jako nedílná součást stezky...

 

Dotazník o józe

7. 5. 2011

Jiří Vacek

Zdeněk Třešňák se na nás 9. 4. 2011 obrátil s prosbou, abychom vyplnili přiložený dotazník o józe. Píše diplomovou práci na téma „Filosofické základy jógy a její interpretace v evropském kulturním prostoru“. Dotazník má sloužit jako jeden z podkladů k jeho práci. Přání jsem vyhověl.

 

Osobní vzpomínka aneb malá lekce zdravého selského rozumu

29. 4. 2011

Martin Tomeš

Tu a tam slyším, jaké mají někteří hledající problémy se svým nejbližším okolím, když se snaží poctivě věnovat stezce, a vždy si přitom uvědomím, jaké jsem měl štěstí, že jsem z rodiny nezaujatých ateistů, kteří se ke všemu stavěli poměrně otevřeně a bez předsudků...

 

Drahý Mistře

28. 3. 2011

Martin Tomeš

Posledních pár měsíců mně přivedlo k tomu „oprášit“ některé starší postupy a návyky, které jsem, ani nevím sám kdy a proč, nějak postupně opustil. Mezi ně patří i pravidelné psaní dopisů Vám. Teď si asi řeknete, že jsem Vám moc pravidelně nepsal ani dříve. Tak, abych to vysvětlil: míval jsem ve zvyku vést s Vámi vnitřní dialog na cokoliv, co jsem zrovna řešil, nebo jsem si i představoval, že Vám o tom píšu dopisy a říkal jsem tomu pro sebe „naše korespondence.“...

 

Jak působí milost mistra

18. 3. 2011

Jiří Vacek, Dalibor Koliba

...Milý příteli, nač se máte soustřeďovat je zřejmé: na vědomí Já jsem a to až do sjednocení s ním neboli přenést do něho své bytí, svou totožnost. Mám dojem, že Já poněkud zpředmětňujete, ale Já není předmět, jste to vy sám. Musíme Já být, prožívat se jako ono a nikoliv je pouze zakoušet. Prožívejte se s největší silou a co nejdéle jako vědomí Já jsem...

 

Velká nevědomost

17. 3. 2011

Jiří Vacek

...Nikdo se nemůže stát žákem mistra jen proto, že se za něho prohlásí. Je to přesně naopak: mistr si své žáky vybírá sám. I když někoho za žáka přijme, tak se žákem nestává skokem, ale postupně, jak se vztah mezi ním a mistrem vyvíjí a také není žák jako žák. Jsou mezi nimi velké rozdíly, jak v jejich vztahu k mistrovi, tak v dosaženém pokroku. Kdo neprovádí učení mistra, jeho žákem není i když se svým žákovstvím neustále ohání...

 

Zkušenosti hledajícího

1. 3. 2011

Dalibor Koliba

Dlouho jsem přemýšlel nad tím, zdal-li Vám mám napsat či ne, a pokud ano, tak co vlastně? Jak slovy přesně zachytit vděčnost kterou k Vám cítím? Vaše literatura mně ukázala nový směr v duchovním vývoji, lépe řečeno, nový směr v životě. Dozvěděl jsem se odpovědi na otázky, které mě dlouhou dobu tížíly. Díry ve vědění byly zaplácnuty a já se mohl směle pustit do hledání Já, ke kterému podáváte skvělý návod...

 

Dopis ze Slovenska

26. 2. 2011

Pavol Makyš

...Chcem Vám pod'akovať aj za konkrétnu duchovnú pomoc a vedenie, ktoré sa mi od Boha Vaším prostredníctvom dostáva pravidelne v snoch. Snov s Vami za tých pať rokov, bolo už mnoho. Vačšinou sú to sny, v ktorých spoločne meditujeme. Za najdoležitejší sen považujem sen, v ktorom ste doslova za mňa robili átmavičáru. Sadli ste si vedl'a mňa a akoby ste vstúpili do mňa a ja som silne cítil seba si vedomé Vedomie. Tak som dokázal jasnejšie pochopiť, čo to je...

 

Hledající píší

29. 12. 2010

Pavel Kubeš

... Pomoc je však vždy po ruce, jen je třeba ji uchopit. Udělal jsem několik hrubých chyb, za kterými byla v podstatě jediná příčina – nedostatečně duchovně vedená mysl. Že se to daří zvládat, jsem Vám nesmírně vděčen. V Klidu Vědomí, který z Vás vnímám, Vám i Vaší rodině přeji jen to nejlepší – vysvobození z tohoto nebožského světa, klidné prožití Svátků vánočních a hojnost duchovního Světla a duchovní Síly do roku 2011...

 

Dotaz k Sai Babovi

27. 12. 2010

Jiří Vacek, hledající

... Pane vacek, mám na Vás takový dotaz týkající se Sajiho Babi a jeho domnělé či faktické homosexuality a k tomu odpovídající sexualní praktiky. Víte o tom něco, Jsou to jen pomluvy nebo je na tom něco pravdy, Vážím si Vás jako člověka znalého jógy, mystiky a jiných duchovních disciplín...

... Odpověď: Vážený pane, nemám dostatek informací, abyh váš dotaz mohl zodpovědět. V takových případech je proto správné si jakýkoliv názor neutvářet. Z toho, co je veřejně známo, Sai Baba vykonal mnoho dobrého a z toho bychom měli vycházet...

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

následující »