Jdi na obsah Jdi na menu
 


Listárna

Příspěvky

Ďakujem Vam

13. 12. 2009

Ján Štefko, Jiří Vacek

... Pokud něco nevíme, třeba jaké volit zaměstnání, prosme Boha, Ducha svatého, aby nás osvítil. Prosíme-li dostatečně vytrvale a upřímně, odpověď nějak přijde. Myslíme-li to s cestou vážně, volíme takové zaměstnání, při kterém nám zbude dost času a sil na stezku...

 

Zkušenosti přátel

8. 12. 2009

Jiří Vacek, Pavel Kubeš

Jedna žena ve starém Římě, když byla návštěvou požádána, ať ukáže své šperky, odpověděla: „Žádné nemám. Mými šperky jsou moji synové“.

Shodně s ní mohu říci, že mými šperky nebo lépe mojí radostí jsou moji přátelé, kteří poctivě usilují na stezce. Mám z nich radost a jsem rád v jejich společnosti, což platí zejména o těch, kteří si dobře vedou a nepolevují ve svém úsilí...

 

Dotaz ze Slovenska: "Je moje karma silnejšia ako moje Ja?"

7. 12. 2009

Jiří Vacek

Miro Gombala: „Moje otázka: je moje karma silnejšia ako moje Ja? Ďakujem“.

Milý Miro, tvoje Já je tak silné, jak silně v něm žiješ. Pro světské a zejména zlé lidi platí karma plně. V té míře, v jaké se blížíme k Bohu, se nám mocí božského Já hříchy odpouštějí. Tuto pravdu znají dobře astrologové: čím je někdo opravdu duchovnější, tím méně platí jeho horoskop neboli karma...

 

Prvá odezva na novou knihu "Přehled stezky"

26. 11. 2009

Jiří Vacek, Zdeněk

V pátek 13. listopadu jsme rozesílali poštou novinku „Přehled stezky“. V pondělí přichází prvá odezva...

... Jen jsem se začetl do nové knihy teď na 24 straně, už cítím tu sílu, která z ní sálá. Je zajímavé, jak se opakujete se Swamim ze Střílek. Teď v sobotu říkal, že máme meditovat 2 hodiny denně a meditovat při všem, až jsem si myslel, že nevěřím, co slyším, po tom všem, co jsem o něm slyšel...

 

Karel Makoň promlouvá

26. 11. 2009

Jaroslav Macháček

... Ve zkratce pro Vás pouze vysvětlím Makoně. Jeho podání cesty se opírá o vzor, kterým je Ježíš Kristus. Ovšem tak, že on ukazuje cestu od narození na svět k Bohu pro jeden život, lépe řečeno pro jedno vtělení. Cesta je ukázána Kristem se všemi správnými postupy i odbočkami – zdrženími – i negativními vlivy – neboli odbočení nebo i zrušení Cesty. Tato Cesta je pak komentována Ježíšovými poučkami...

 

Dva dopisy

9. 11. 2009

Jiří Vacek, Martin Námešný, Jaroslav Macháček

Dostali jsme dva dopisy, které se vztahují jak k praxi naší stezky, tak i stezek jiných. Jelikož jsou podnětné pro duchovní praxi, otiskuji oba. Velmi oceňuji jejich věcný tón i styl, a také znalost toho, o čem pojednávají. Tak nějak si představuji výměnu názorů na duchovní náměty: bez nenávisti a sprostoty uraženého ega, které vše ví a vše zná a vzteká se, že někdo má jiný názor, ač ve skutečnosti vůbec nerozumí tomu, o čem chce druhé přesvědčit, aby mu věřili.

 

Zlo nezná slitování

31. 8. 2009

Jiří Vacek, Nikola

Při meditacích na Hostýně jsem si všimnul mladé ženy, která měla v průběhu soustředění zřejmě velké potíže. Také některé meditace vynechávala, což je často známka, že se něco mimořádného děje. Proto jsem se u ní zastavil na konci meditace v kapli, abych zjistil, co se děje. Pro nedostatek času rozhovor byl jen krátký, dozvěděl jsem se o obrovském utrpení, které prodělala...

 

Další poděkování

17. 8. 2009

Martin Tomeš

... Jsem si jist, že bez objasnění nauky, které jsem získal a získávám od Vás, by mi texty rozličných duchovních škol nebyly tak přístupné a srozumitelné a tudíž bych z nich ani nemohl získávat patřičný duchovní prospěch. Moc Vám za toto a nejen za to děkuji. Jste v pravdě světlem, jež nám září na Cestu Vysvobození...

 

Další „vynucený dopis“

8. 7. 2009

Jiří Vacek, Antonín Valášek

... Ty, kteří jsou zlí a nepřátelští Bohu, tyto dopisy uvádějí do stavu zuřivosti. Dobře vědí proč. Jasně a přesvědčivě vyvracejí jejich lži a pomluvy o falešném guruovi, nesprávné stezce a zaslepených žácích. Proto si vymysleli pojem „vynucené dopisy“, aby tato svědectví, kterých je již na stovky, znehodnotili. Podstrkují čtenářům – jako vždy bez důkazů – přesvědčení o jejich neplatnosti – jsou vynucené. I kdyby byly – což nejsou – jsou zkušenosti, které přátelé líčí, vynucené?...

 

Je átmavičára dosažitelná?

11. 5. 2009

Jiří Vacek, Milan

Shodou okolností, vzápětí po napsání statě o semináři v Záježové, přišel jeden z více dopisů, který dokazuje, že stezka átmavičáry je schůdná. Odvracet od jejího nastoupení nebo jí neučit není správné.

 

Dopisy - zamyšlení

8. 4. 2009

Pavel Kubeš

... V meditaci mi přišlo: „Mistra lze získat jedině Láskou“. Z toho také jasně plyne, co mě o něj připraví! Proto dnes a denně večer prosím: „Bože, ochraňuj mne proti útokům tmy nevědomosti, abych se od Tebe nevzdaloval v myšlenkách, slovech či skutcích“. Tak prosím i za celou naši skupinu. Někdy si pane Vacku říkám, čeho se ještě s námi musíte dožít…

 

Můj příběh

8. 4. 2009

Ivana Hrtoňová, Jiří Vacek

... Dopis je jedním z mnoha, které dokazují, jak velké duchovní dobro získávají ti, kteří odebírají a čtou knihy, které vydáváme. Ony dvě paní, které na KV přispívají, se snaží ze všech sil šíření tohoto dobra překazit a připravit tak upřímné hledající o pomoc, která se jim z našich knih dostává. Jejich cíl je jasný: odradit od našich knih s učením takových mistrů, jako je Ramana Maháriši a další, a tak nás donutit přestat je vydávat...

 

Jak Šakti vede

8. 3. 2009

hledající A.M.

... Článek o bibli mě oslovil natolik, že jsem si u Vás objednala hned všech sedm dílů a začala číst. Od té doby jsou Vaše knihy mým nejlepším společníkem, rádcem i průvodcem. Můj život dostal konečně smysl. V žádných jiných knihách jsem nenalezla to, co ve Vašich. Konečně mám jasno i v pojmech...

 

Ze života přátel

27. 12. 2008

Milan Pokorný, Jiří Vacek

... Podklady k tomuto dopisu jsem čerpal ze svého duchovního deníku. Na samém začátku jsem kontaktoval všechny přátele naší skupiny a získal jsem  souhlas k uvedení faktů od současných i bývalých členů...

 

O 14. díle pamětí

24. 11. 2008

Jaroslav Macháček

... Děkuji Vám za vaši další (14.) knihu pamětí. Jako obvykle, přišla ke mně v pravý čas. Opět jsem ji přečetl jedním dechem a přitom se mi zase ukazovaly některé mé nedostatečnosti, na kterých mám asi především zapracovat. Připadám si při čtení, jako bych byl poléván živou vodou, ale uvnitř je pocit vlastní malosti a nedostatečnosti. Ještě jednou děkuji...

 

Pády na stezce

15. 11. 2008

Jiří Vacek

Pády a selhání na stezce se nevyhýbají nikomu ani nejvyšším duchům, natož začátečníkům. Jeden takový líčí následující dopis...

 

Ještě další odezva na seminář v Kostolanech

3. 8. 2008

Martin Záležák

... Oba semináre boli pre mňa obrovským prínosom, prehĺbením a očistou. Slovami sa nedá všetko dokonale vyjadriť, ale mnoho vecí sa mi ozrejmilo a mnoho vecí mi išlo ľahšie, najmä vo vzťahu k Šakti. Tiež sa mi po júnovom seminári upravil život , odišiel som z neprajného prostredia bývať inde, veľmi sa mi uľavilo, hoci viem, že vonkajšie podmienky sa môžu neustále meniť...

 

Telefonát z Anglie

17. 6. 2008

Jiří Vacek

... To jsou odměny těch, kteří jsou upřímní a opravdu usilují. Jedním z projevů pravého žákovství je právě toto. Těm namyšleným je taková milost odepřena. Lépe: sami se z ní vylučují...

 

Názory čtenářů na 13. díl Jak jsem hledal Boha ...

5. 6. 2008

V. Hudcová, L. Hojnoš

... Právě jsem dočetla 13. díl Vašich pamětí a pod jejich dojmem si dodala odvahu Vám napsat. Jsem pro Vás úplně neznámá osoba přesto, že Vy jste způsob mého života nezpochybnitelně ovlivnil. Zcela jistě a oprávněně můžete mít pocit, že jste "nepostavil světlo pod kbelík"...

 

Odezva na 13. díl pamětí

30. 5. 2008

Jaroslav Macháček

... Chci Vám vyjádřit poděkování za Vaší poslední knihu, 13. díl „Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe". Přečetl jsem jej jak se říká jedním dechem. Při čtení jsem si teprve nyní dostatečně uvědomil, jak je důležité pro nás „zabedněné“, že tak často opakujete stále dokola stejné skutečnosti. Teprve nyní jsem při čtení dokázal alespoň z části plně prožívat onu hrůzu, která je skryta za naší neochotou správně domýšlet to, co se nám objevuje v mysli ...

 

Jak žijí hledající (2)

3. 5. 2008

Karol z Piešťan

... Mal som krásny zážitok, s ktorým by som sa rád s Vami podelil...

 

O své praxi

15. 4. 2008

Pavel Kubeš

... Chci se tímto zmínit o několik praktických zkušenostech, které jsem získal praxí toho, co učíte. Jak jsem se uvědomil jako pozorovatel mysli. Když zavřu oči a začnu vnímat prostor v hlavě, po jisté chvíli si mohu všimnout, že se tam mluví! A teď je důležité si uvědomit svou tichou přítomnost že JSEM POSLUCHAČ té vnitřní mluvy...

 

Co vše se na stezce může stát

6. 4. 2008

Jiří Vacek, Martin U.

Stezka je boj, což chápejme doslova. Tím bojištěm je naše mysl, ve které o pozornost vědomí bojují naše zlé nebo nespásné sklony s těmi dobrými a spásnými. Je to boj, ve kterém se milost nedává a co zvítězí, nás ovládne. Tento boj má svá pravidla neboli zákonitost. Pokud je – nauku – nedodržujeme jako celek nebo pouze někdy a částečně, snadno se stane, že síly nepřátelské Bohu v naší mysli zvítězí a pak konce jsou velmi a velmi zlé. Utrpení nemá konce a hrozí i duševní porucha...

 

Výsledky celodenní sádhany

29. 3. 2008

Jiří Vacek, Pavel Kubeš

Pavel Kubeš je v důchodu a nemaří čas. Věnuje se plně duchovní stezce, které podřizuje vše. Například se přestěhoval za Hynkem z Krnova do Olomouce, aby s ním a s Romanem mohl meditovat. Proto má i pěkné výsledky, jak ukazují jeho dopisy. Zveřejňuji je proto, že obsahují cenné praktické zkušenosti, které mohou ve svůj prospěch využít i jiní a také je mohou i povzbudit...

 

Plody stromů jsou různé

23. 3. 2008

Jiří Vacek, Pavel Kubeš

Plody stromů jsou různé, a tak můžeme podle nich posuzovat i samotné stromy. Jen pošetilý člověk usuzuje podle jedovatých plodů na dobrý strom. Nikdo rozumný také neříká, že nešlechtěné pláně rodí dobrá jablka...

 

Co naše stezka nabízí?

7. 3. 2008

Jiří Vacek, Pavel Erdös

Naše stezka je stezkou átmavičáry, kterou učil Ramana Maháriši. Doplňujeme ji vnitřní pránájámou, která je prastarou duchovní technikou, prací se šaktickým aspektem Já. Tato stezka je velmi účinná, jak dokazují zkušenosti velkého množství našich přátel...

 

Prvá odezva na novou knihu „Jak si uvědomit své JÁ“

22. 2. 2008

Pavel Kubeš

... Jakmile jsem uviděl Vaši poslední knížku „Jak si uvědomit své JÁ“ – cítil jsem, že se tato knížka od Vašich ostatních v něčem odlišuje. A ta odlišenost je v tom, že pokyny – jimiž se začíná číst nejen Svítí světlem poznání, ale i hřejí!...

 

V meditaci přichází intuice - bratrstvo ducha

10. 2. 2008

Jiří Vacek, Zuzana Koubová

... Po prekročení úrovne dobra a zla uvedomením sa (prebudením) v najvyššej skutočnosti, jednote s Bohom  si všetko uvedomujeme ako božiu všadeprítomnosť zároveň so svojou individualitou, ako samozrejmou a rovnocennou súčasťou celku, v ktorom všetko má svoje presné miesto a poriadok. Len tu existuje skutočné trvalé šťastie a sloboda ducha...

 

Volá pan Ing. Hudec

12. 1. 2008

Jiří Vacek

... Pan Hudec, pokud mu zdravotní stav umožňoval, zúčastňoval se našich meditačních seminářů na Morávce. V naší praxi pokračuje stále dál a učí ji i skupinu zájemců kolem sebe. Takové zkušenosti, jaké má, má i mnoho dalších. Je velká škoda, že si je nechávají pro sebe. Měli by je pro poučení a povzbuzení druhých zveřejňovat. Je to i  jejich morální povinnost, alespoň takto splácet pomoc, kterou vzali...

 

Zdeněk má obavy

5. 1. 2008

Jiří Vacek

V neděli (16.12.) ráno nemeditujeme doma od 8 hodin, jak je pravidlem. Jsme u Evy a Jirky a začínáme meditovat až v devět. Po desáté volá Zdeněk Patočka: „Není vám něco? Chtěl jsem se jako vždy na vás v 8 ráno napojit, ale nemohl jsem vás najít“. Tak jej uklidňujeme...

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

následující »