Jdi na obsah Jdi na menu
 


Listárna

Příspěvky

Poděkování od Martiny Š.

16. 11. 2010

Martina Škardová

... Jste ten nejčistší člověk, kterého znám a děkuji Bohu, že jsem měla tu
milost se dozvědět, že někdo jako Vy chodí po této zemi...

 

Dopis a poděkování pro pana Vacka

25. 9. 2010

Pavel Hrtoň

... děkuji Vám za nedocenitelnou pomoc, kterou nám poskytujete. Děkuji za nauku, knihy a především za působení milosti při společných meditacích. Zvlášť Vám také děkuji za opakování pravd ve Vašich knihách i na setkáních. Některé výroky jsem přečetl nebo slyšel na CD snad 100x a myslel jsem, že jim rozumím nebo jsem i nerozuměl a přijímal jsem je do doby než jsem je při vlastním prožitku dokázal hlouběji poznat a stále lze v nich nalézt hlubší pochopení...

 

Dotazy

24. 7. 2010

Jiří Vacek

Často dostávám dopisy s dotazy od hledajících, kteří začínají. Většinou prozrazují nedostatečnou  znalost základní literatury, jaká  je například obsažena v Základech jógy a mystiky. Jejich důkladné prostudování je pro každého zájemce jak nutné, tak i velmi užitečné. V následujícím je odpověď na jeden takový dopis.

 

Prosba o pomoc

22. 5. 2010

Jaroslav Viner, Jiří Vacek

... Jsem zamotaný ve svém životě a při snaze poznat pravdu často sklouzávám do stavů, ve kterých dělám hlouposti a vše si příliš komplikuji. Často se dostanu do stavu, jakoby "před dveře", jen se stále neotvírají. Prosím o pomoc a medituji jak často mě to čas dovoluje, přesto že je to čím dál víc se na mě valí "můj život", a problémy s penězi a dluhy, které jsou větší každým dnem. Ptám se stále dokola čím to je, co je špatně, modlím se, aby mi to bylo vysvětleno, pomoženo...

 

Zkušenost hledajícího na naší stezce

18. 5. 2010

Antonín Valášek

...V podvečer jsem měl vizi symbolu Ducha Svatého a večer tomu tak skutečně bylo. Učinil jsem zkušenost absolutního vědomí, byl to však jen záblesk, nebyla trvalá. Proběhlo to asi tak, že jsem z praxe opakování jména božího přešel ve zkušenost absolutního vědomí (obvykle to bývá átmavičára), všechno v něm bylo obsaženo – já, celý svět a činnosti probíhaly stále, jako před tím...

 

Přehled stezky

6. 5. 2010

Zuzana Koubová

Vašu novú knihu „Přehled stezky“  som prečítala hneď potom, čo sa mi dostala do rúk, rovnako ako hneď prečítam aj všetky ostatné Vaše nové knihy. Zase sa mi zdala zatiaľ najlepšia, čo sa mi stáva s každou Vašou novou knihou. Po čase som zistila, že je medzi všetkými ostatnými výnimočná, a to tým, ako mi neomylne pomáha...

 

Podivuhodný kabát

26. 3. 2010

Vladimír Cepek

Děkuji z celého Srdce za Vaši sobotní návštěvu a pobyt u nás. Nejen, že to byla lavina světla vědomí Já jsem, ale všechno se kupodivu dělo samo, jaksi automaticky a já jen vše odevzdával a pozoroval. Lepší to nemohlo být.

 

Vytrvalost se vyplácí

17. 3. 2010

Jiří Vacek, Pavel

... Mystická smrt je významným dosažením na stezce, pokud je dokončena. Někdy může probíhat i více let. Její trvání je ovlivňováno naší odevzdaností a mocí sil nepřátelských Bohu v našem nitru, který je nutno rozpustit. Právě strach ze smrtí je jejich způsob, jakým se snaží zachránit před rozpuštěním. Tyto vlivy nepřátelské stezce jsou i karmické. ...

 

Z návštěvy Jeruzalému

11. 3. 2010

Josef Zákopčan

... Nyní dozrál čas vysvětlit, proč jsem tento text napsal. Zážitek přítomnosti Boha v Jeruzalémě je identický se zkušeností z meditací s panem Vackem. Proto souhlasím s jeho názorem, že netřeba cestovat do dalekých ášramů, protože to samé, ne-li mnohem lepší a intenzivnější, máme na dosah ruky zde, v Praze a Olomouci. Díky Bohu za tuto příležitost. Pak je jen naší chybou, že si to neuvědomujeme a nevyužíváme plnou měrou...

 

Výměna mistrů

4. 3. 2010

Jiří Vacek

... Tak dopadají ti, kteří nemění mistry, ale vytrvale dlouhé roky poctivě usilují. Jejich nepřetržité úsilí a pomoc mistra, kterou čerpají z meditace s ním, je rozhodujícím pro dosažení...

 

Ještě duchovní pomoc

21. 1. 2010

Jiří Vacek, Michal Pěček

(viz článek Duchovní pomoc)

... Nestačí proto jen meditovat, spočívat v Já, ale musíme i řídit svou mysl, abychom nevytvářeli příčiny nových zrodů v samsáře. Z tohoto pohledu jakékoliv zaplétání do světa i z vysoce etických pohnutek, pokud není prováděna bez lpění a připoutanosti, snadno může právě pro tuto připoutanost překazit osvobození a vrátit nás do nebožského světa. Takovéto „ohlédání od pluhu“ navíc zpětně narušuje i naši meditaci. Rozpuštění ega je podmínkou zcela nevyhnutelnou.

 

Duchovní pomoc

4. 1. 2010

Jiří Vacek, Michal Pěček

... Na druhé straně nikomu neradím milovat lidi zlé nebo dokonce se zločineckými sklony nebo je považovat dokonce za dobré. Máme je vidět ve světle nezaujatého rozumu takové, jací jsou a v souladu s tím s nimi jednat. Vyčítat si, že nemilujeme lidi zlé, je naprosto zbytečné. Je projevem velké nevědomosti...

 

Jak žijí naši přátelé

30. 12. 2009

Pavel Kubeš

... Proti tomu, aby meditace nedostala formu povinnosti, ale byla láskyplná, vzpomněl jsem si na způsob, jak v sobě lásku, touhu, vděčnost k Bohu v sobě vybudit. Jde o děkování! Jakmile v sobě vnímám, že to ve mne chřadne, začnu do nitra děkovat. Děkuju, děkuju, děkuju … po chvíli cítím, že opravdu děkuju, že začínám pociťovat vděčnost, touhu po Bohu a lásku k němu a meditace se stává lehkou, radostnou. Děkování používám i ve chvílích časové tísně nebo když cítím, jak se mne snaží zmocnit nějaké zlé emoce vyvolané ve mne situacemi světa. Tím děkováním se zloba ve mne rozpouští...

 

Píše nám Ján ze Slovenska

20. 12. 2009

Jiří Vacek, Ján Lazík

Je mu 21 let, zajímá se o esoteriku, ale neumí se orientovat v té záplavě nabídek, co se uchází o jeho pozornost. Takové dopisy jsou velmi obtížné k zodpovězení, protože tak rozsáhlou oblast nelze vysvětlit v jednom dopise. Jsou také velmi únavné, protože v odpovědi se stále opakuje to samé dokola. Takže, kdo se chce něco podstatného o józe, mystice, buddhismu atd. dozvědět, ať si opatří „Základy jógy a mystiky“, které jsou právě určeny takovým tazatelům. V nich nalezne vše potřebné...

 

List pre pana Vacka

20. 12. 2009

Martin Záležák

... Zo srdca ďakujem za Vašu novú knižku, ktorá je pokladom dostupnej duchovnej literatúry, či skôr podrobnou mapou k pokladu najväčšiemu. O to viac ma mrzí, že neustále musíte čeliť hanebným a zbabelým útokom zo strany nepriateľov Pravdy a nášho spoločenstva úprimne usilujúcich o svoju očistu a návrat do svojho pravého domova. Ste náš Otec, ktorý čaká na svojich márnotratných synov a viem že nás milujete Božskou láskou...

 

Prosby o pomoc

14. 12. 2009

Jiří Vacek

Poměrně často se na mne obracejí hledající, kteří velmi trpí a jsou bezradní, abych jim pomohl. Zázraky na počkání dělat neumím. Pomoc je možná, pokud si každý chce na prvém místě pomoci sám. Rady, jak docílit úlevy ve strastech, jsou obecné a může je využít každý...

 

Ďakujem Vam

13. 12. 2009

Ján Štefko, Jiří Vacek

... Pokud něco nevíme, třeba jaké volit zaměstnání, prosme Boha, Ducha svatého, aby nás osvítil. Prosíme-li dostatečně vytrvale a upřímně, odpověď nějak přijde. Myslíme-li to s cestou vážně, volíme takové zaměstnání, při kterém nám zbude dost času a sil na stezku...

 

Zkušenosti přátel

8. 12. 2009

Jiří Vacek, Pavel Kubeš

Jedna žena ve starém Římě, když byla návštěvou požádána, ať ukáže své šperky, odpověděla: „Žádné nemám. Mými šperky jsou moji synové“.

Shodně s ní mohu říci, že mými šperky nebo lépe mojí radostí jsou moji přátelé, kteří poctivě usilují na stezce. Mám z nich radost a jsem rád v jejich společnosti, což platí zejména o těch, kteří si dobře vedou a nepolevují ve svém úsilí...

 

Dotaz ze Slovenska: "Je moje karma silnejšia ako moje Ja?"

7. 12. 2009

Jiří Vacek

Miro Gombala: „Moje otázka: je moje karma silnejšia ako moje Ja? Ďakujem“.

Milý Miro, tvoje Já je tak silné, jak silně v něm žiješ. Pro světské a zejména zlé lidi platí karma plně. V té míře, v jaké se blížíme k Bohu, se nám mocí božského Já hříchy odpouštějí. Tuto pravdu znají dobře astrologové: čím je někdo opravdu duchovnější, tím méně platí jeho horoskop neboli karma...

 

Prvá odezva na novou knihu "Přehled stezky"

26. 11. 2009

Jiří Vacek, Zdeněk

V pátek 13. listopadu jsme rozesílali poštou novinku „Přehled stezky“. V pondělí přichází prvá odezva...

... Jen jsem se začetl do nové knihy teď na 24 straně, už cítím tu sílu, která z ní sálá. Je zajímavé, jak se opakujete se Swamim ze Střílek. Teď v sobotu říkal, že máme meditovat 2 hodiny denně a meditovat při všem, až jsem si myslel, že nevěřím, co slyším, po tom všem, co jsem o něm slyšel...

 

Karel Makoň promlouvá

26. 11. 2009

Jaroslav Macháček

... Ve zkratce pro Vás pouze vysvětlím Makoně. Jeho podání cesty se opírá o vzor, kterým je Ježíš Kristus. Ovšem tak, že on ukazuje cestu od narození na svět k Bohu pro jeden život, lépe řečeno pro jedno vtělení. Cesta je ukázána Kristem se všemi správnými postupy i odbočkami – zdrženími – i negativními vlivy – neboli odbočení nebo i zrušení Cesty. Tato Cesta je pak komentována Ježíšovými poučkami...

 

Dva dopisy

9. 11. 2009

Jiří Vacek, Martin Námešný, Jaroslav Macháček

Dostali jsme dva dopisy, které se vztahují jak k praxi naší stezky, tak i stezek jiných. Jelikož jsou podnětné pro duchovní praxi, otiskuji oba. Velmi oceňuji jejich věcný tón i styl, a také znalost toho, o čem pojednávají. Tak nějak si představuji výměnu názorů na duchovní náměty: bez nenávisti a sprostoty uraženého ega, které vše ví a vše zná a vzteká se, že někdo má jiný názor, ač ve skutečnosti vůbec nerozumí tomu, o čem chce druhé přesvědčit, aby mu věřili.

 

Zlo nezná slitování

31. 8. 2009

Jiří Vacek, Nikola

Při meditacích na Hostýně jsem si všimnul mladé ženy, která měla v průběhu soustředění zřejmě velké potíže. Také některé meditace vynechávala, což je často známka, že se něco mimořádného děje. Proto jsem se u ní zastavil na konci meditace v kapli, abych zjistil, co se děje. Pro nedostatek času rozhovor byl jen krátký, dozvěděl jsem se o obrovském utrpení, které prodělala...

 

Další poděkování

17. 8. 2009

Martin Tomeš

... Jsem si jist, že bez objasnění nauky, které jsem získal a získávám od Vás, by mi texty rozličných duchovních škol nebyly tak přístupné a srozumitelné a tudíž bych z nich ani nemohl získávat patřičný duchovní prospěch. Moc Vám za toto a nejen za to děkuji. Jste v pravdě světlem, jež nám září na Cestu Vysvobození...

 

Další „vynucený dopis“

8. 7. 2009

Jiří Vacek, Antonín Valášek

... Ty, kteří jsou zlí a nepřátelští Bohu, tyto dopisy uvádějí do stavu zuřivosti. Dobře vědí proč. Jasně a přesvědčivě vyvracejí jejich lži a pomluvy o falešném guruovi, nesprávné stezce a zaslepených žácích. Proto si vymysleli pojem „vynucené dopisy“, aby tato svědectví, kterých je již na stovky, znehodnotili. Podstrkují čtenářům – jako vždy bez důkazů – přesvědčení o jejich neplatnosti – jsou vynucené. I kdyby byly – což nejsou – jsou zkušenosti, které přátelé líčí, vynucené?...

 

Je átmavičára dosažitelná?

11. 5. 2009

Jiří Vacek, Milan

Shodou okolností, vzápětí po napsání statě o semináři v Záježové, přišel jeden z více dopisů, který dokazuje, že stezka átmavičáry je schůdná. Odvracet od jejího nastoupení nebo jí neučit není správné.

 

Dopisy - zamyšlení

8. 4. 2009

Pavel Kubeš

... V meditaci mi přišlo: „Mistra lze získat jedině Láskou“. Z toho také jasně plyne, co mě o něj připraví! Proto dnes a denně večer prosím: „Bože, ochraňuj mne proti útokům tmy nevědomosti, abych se od Tebe nevzdaloval v myšlenkách, slovech či skutcích“. Tak prosím i za celou naši skupinu. Někdy si pane Vacku říkám, čeho se ještě s námi musíte dožít…

 

Můj příběh

8. 4. 2009

Ivana Hrtoňová, Jiří Vacek

... Dopis je jedním z mnoha, které dokazují, jak velké duchovní dobro získávají ti, kteří odebírají a čtou knihy, které vydáváme. Ony dvě paní, které na KV přispívají, se snaží ze všech sil šíření tohoto dobra překazit a připravit tak upřímné hledající o pomoc, která se jim z našich knih dostává. Jejich cíl je jasný: odradit od našich knih s učením takových mistrů, jako je Ramana Maháriši a další, a tak nás donutit přestat je vydávat...

 

Jak Šakti vede

8. 3. 2009

hledající A.M.

... Článek o bibli mě oslovil natolik, že jsem si u Vás objednala hned všech sedm dílů a začala číst. Od té doby jsou Vaše knihy mým nejlepším společníkem, rádcem i průvodcem. Můj život dostal konečně smysl. V žádných jiných knihách jsem nenalezla to, co ve Vašich. Konečně mám jasno i v pojmech...

 

Ze života přátel

27. 12. 2008

Milan Pokorný, Jiří Vacek

... Podklady k tomuto dopisu jsem čerpal ze svého duchovního deníku. Na samém začátku jsem kontaktoval všechny přátele naší skupiny a získal jsem  souhlas k uvedení faktů od současných i bývalých členů...

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

následující »