Jdi na obsah Jdi na menu
 


Listárna

Příspěvky

Výsledky celodenní sádhany

29. 3. 2008

Jiří Vacek, Pavel Kubeš

Pavel Kubeš je v důchodu a nemaří čas. Věnuje se plně duchovní stezce, které podřizuje vše. Například se přestěhoval za Hynkem z Krnova do Olomouce, aby s ním a s Romanem mohl meditovat. Proto má i pěkné výsledky, jak ukazují jeho dopisy. Zveřejňuji je proto, že obsahují cenné praktické zkušenosti, které mohou ve svůj prospěch využít i jiní a také je mohou i povzbudit...

 

Plody stromů jsou různé

23. 3. 2008

Jiří Vacek, Pavel Kubeš

Plody stromů jsou různé, a tak můžeme podle nich posuzovat i samotné stromy. Jen pošetilý člověk usuzuje podle jedovatých plodů na dobrý strom. Nikdo rozumný také neříká, že nešlechtěné pláně rodí dobrá jablka...

 

Co naše stezka nabízí?

7. 3. 2008

Jiří Vacek, Pavel Erdös

Naše stezka je stezkou átmavičáry, kterou učil Ramana Maháriši. Doplňujeme ji vnitřní pránájámou, která je prastarou duchovní technikou, prací se šaktickým aspektem Já. Tato stezka je velmi účinná, jak dokazují zkušenosti velkého množství našich přátel...

 

Prvá odezva na novou knihu „Jak si uvědomit své JÁ“

22. 2. 2008

Pavel Kubeš

... Jakmile jsem uviděl Vaši poslední knížku „Jak si uvědomit své JÁ“ – cítil jsem, že se tato knížka od Vašich ostatních v něčem odlišuje. A ta odlišenost je v tom, že pokyny – jimiž se začíná číst nejen Svítí světlem poznání, ale i hřejí!...

 

V meditaci přichází intuice - bratrstvo ducha

10. 2. 2008

Jiří Vacek, Zuzana Koubová

... Po prekročení úrovne dobra a zla uvedomením sa (prebudením) v najvyššej skutočnosti, jednote s Bohom  si všetko uvedomujeme ako božiu všadeprítomnosť zároveň so svojou individualitou, ako samozrejmou a rovnocennou súčasťou celku, v ktorom všetko má svoje presné miesto a poriadok. Len tu existuje skutočné trvalé šťastie a sloboda ducha...

 

Volá pan Ing. Hudec

12. 1. 2008

Jiří Vacek

... Pan Hudec, pokud mu zdravotní stav umožňoval, zúčastňoval se našich meditačních seminářů na Morávce. V naší praxi pokračuje stále dál a učí ji i skupinu zájemců kolem sebe. Takové zkušenosti, jaké má, má i mnoho dalších. Je velká škoda, že si je nechávají pro sebe. Měli by je pro poučení a povzbuzení druhých zveřejňovat. Je to i  jejich morální povinnost, alespoň takto splácet pomoc, kterou vzali...

 

Zdeněk má obavy

5. 1. 2008

Jiří Vacek

V neděli (16.12.) ráno nemeditujeme doma od 8 hodin, jak je pravidlem. Jsme u Evy a Jirky a začínáme meditovat až v devět. Po desáté volá Zdeněk Patočka: „Není vám něco? Chtěl jsem se jako vždy na vás v 8 ráno napojit, ale nemohl jsem vás najít“. Tak jej uklidňujeme...

 

Dotaz hledajícího

5. 1. 2008

M. Michálek, Jiří Vacek

... Jaké je Vaše mínění o knize F. Bardona – Brána k opravdovému zasvěcení? Doporučujete ji jako součást studia? Jsem bezradný v jejím včlenění do praxe jógy a mystiky. Pomozte mi prosím radou.

Neujmu-li Vám mnoho času, byl bych potěšen, kdyby jste vyjádřil svůj ctěný názor na Abdrushinovo Poselství Grálu...

 

Pomoc a milost

2. 12. 2007

Pavel Kubeš

... Jsem za tyto zkoušky nesmírně vděčný, neboť mne nejen posilují, ale pomáhají i ve zkouškách světa. Také děkuji za zkušenost získanou ve Vaší přítomnosti v meditační skupině. Postřehl jsem totiž, že se každý hledající dostane ke kritickému bodu, kdy se opravdu musí rozhodnout čemu bude patřit zda světu a jeho utrpení nebo Bohu a Jeho Lásce a Dobrotě...

 

Postřehy z meditací od přátel

9. 11. 2007

Jiří Vacek, Petr Kouba, Zuzana Koubová

Největším potěšením mistra nejsou jeho žáci, on žádné nemá, ale duchovní přátelé, se kterými spolupracuje v Duchu, když se jim dobře vede. Jedním z projevů, který těší, je, když přátelé ve svých dopisech a líčeních prokazují dobrou znalost nauky. Je jich mnoho, které bych mohl v této souvislosti jmenovat...

 

Poděkování - Lenka Š.

27. 10. 2007

Lenka Šramlová

... Ale měla jsem pořád pocit, že jsem se nehnula z místa ani o píď, pořád jsem nevěděla, jak to mám vlastně dělat, co vlastně přesně v meditaci mám dělat a co naopak je překážkou úspěšného úsilí. A tak jsem zkoušela a zkoušela, docela pravidelně jsem meditovala a modlila se, abych našla tu správnou cestu a mohla jít životem s Bohem, kterého jsem neznala, ale milovala jako světlo, které jsem občas vnímala v pozadí všeho...

 

Co rozhoduje?

23. 10. 2007

Jiří Vacek, Michal Trávníček

V duchovním životě neplatí slova, chytrost, učené znalosti, ale duchovní praxe. Ta rozhoduje. Kde může každý hledat skutečnou pomoc a oporu v praxi, dokazují výsledky našich praktikujících přátel. Někdy nám o nich napíší, což vždy vítám a podporuji, protože takové případy a příklady slouží pro poučení a povzbuzení všech. Následující dopis patří mezi ně.

 

Působení semináře v Kostolanech

13. 10. 2007

Monika

... Tohtoročný seminár bol pre mňa neopísatelným. ĎAKUJEM. Dodal mi opäť silu a motiváciu a hlavne prehlbil moju vnútornú otvorenosť Božej Milosti a tiež pokoru v Srdci, bez ktorej si neviem meditáciu ani predstaviť...

 

Působení semináře pod Hostýnem

26. 9. 2007

Lída Cerovská

... Tento rok už se fyzicky díky novému zaměstnání na seminář nedostanu – měla jsem strach, že mě to opět stáhne do světa a plně pohltí. Teď už se nebojím – už věřím tomu, že při vytrvalém, plném úsilí mohu duchovní proud udržovat i při běžném životě. Do dnes jsem to věděla teoreticky – nyní jsem si to díky nauce ověřila v praxi. DĚKUJI...

 

Jeden z několika stovek ‚vynucených‘ dopisů (výňatek)

14. 9. 2007

Michal V., Jiří Vacek

... Často se mi zdají o Vás sny, po kterých mám větší touhu a lásku po Bohu. Některé z nich uvádím: Sedím v kuchyni, podívám se na žárovku a otevřou se dveře. Z nich vystoupíte, já jen polknu a řeknu: „Dobrý den." Přijdete ke mně a řeknete: „Nic nedělej." Pak mne obejmete a ve snu cítím jakoby jste do mne „vlezl" a cítím proud energie přes celé tělo od zdola nahoru. Já jen pláču a moc Vám děkuji. Po chvíli se probudím...

 

Reakce na knihu ‚O jednotě a zlu‘

10. 9. 2007

Jana Šilhánová, Jiří Vacek

... Také se vše výborně ozřejmuje. Teď mám na mysli hlavně negace, které v sobě mám. Po posledním telefonátu s Vámi se jasně ukázala pýcha. Ukazují se i další její aspekty. Kromě toho, že je maskovaná, obsahuje i velkou nechuť k Bohu a jeho Světlu. Našeptává mi, že není třeba usilovat, že to takhle prostě tak nějak stačí. Samozřejmě, že nestačí, a to ani náhodou. Když v sobě pociťuji nechuť k duchovním cvičením, je za tím právě výše popsané. A právě díky kontaktu s Vámi se to takto jasně vyjevuje...

 

Podivuhodné zkušenosti z květnového semináře na Morávce

9. 9. 2007

Jiří Vacek, Květa H.

... Bylo to příjemné, tělo se ztratilo a zůstal jen pocit tepla, světla, jako bych byla plamenem obsaženým ve vědomí. Zaměřila jsem se na proudící energii a podpořila ji prodýcháváním sušumny s vedením dechu nad hlavu. Odtud mě zaplavovalo světlo a cele pohlcovalo. Vědomí Já se přesunulo vzhůru a přede mě, obsáhlo tělo, mysl, vše... Nevýslovný pocit bezpečí, klidu, pokory, lásky. Zároveň překvapení, co se to děje. Čas se ztratil, bylo všechno a nic zároveň....

 

Působení seminářů

22. 7. 2007

Lída Cerovská, Miro Janov

Proč je dobré jezdit na meditační semináře, je zřejmé z následujících dopisů...

 

Jak se mi medituje u mistra pana Vacka

16. 7. 2007

Karel B.

... Už několik let navštěvuji pravidelně veřejné meditace, různé týdenní meditační semináře, dokonce mohu navštěvovat soukromé meditace u pana Vacka doma. Proto bych zde chtěl napsat pár řádků o svých zkušenostech a zážitcích, aby bylo jasné, jak se věci mají...

 

Ohlasy Morávky

22. 6. 2007

Jiří Vacek, Ivana

Po každém semináři přichází pravidelně několik dopisů, které líčí zkušenosti zúčastněných. Níže uvedený je ohlasem na květnový seminář na Morávce...

 

Návštěva v temnotě

24. 5. 2007

Martin Tomeš

Po jedné meditaci mistr J. Vacek opět otevřel téma, že stezka je boj od začátku do konce, kde se milost nedává. Když jsem šel ten večer spát, stále jsem uvažoval o tom, co říkal a v tomto stavu jsem usnul. Výsledkem bylo, že jsem se ocitl v příčinné astrální sféře. Jako obvykle jsem tam byl 2x. Já jako pozorující vědomí a jako snový Martin, kterého jsem pozoroval a cítil, avšak mohl jsem vše sledovat i jako Martin. Nicméně tentokrát jsem viděl černobíle, což se pravděpodobně stalo díky tomu, že jsem v tomto rozjímání usnul...

 

Ohlas semináře v Kostolanech

23. 5. 2007

Rastislav Lešiga

... Veľmi poučné boli meditácie, počas ktorých sme sa išli vonku prejsť. Pohyb v meditácii, nie meditácia pri pohybe. Prvotnosť meditácie a druhotnosť chôdze, ktorá sa deje v meditácii vo vedomí Ja som. Teraz som si vzpomenul na januárovú Morávku, keď ste nám často pripomínal: „Obraťte se naruby“. Ukázalo mi to, akú dôležitost má cíelavedomý nácvik pohybu v meditácii...

 

Pozorovatel je naše bezpečné útočiště

20. 5. 2007

Hana Janoszowská

... Chtěla bych napsat o mé zkušenosti, jak mě to málem smetlo. Zdá se, že jsem nebyla dost ostražitá. Na lehký zevní popud mě ovládl strach. V těch prvních chvilkách jsem ho uchopila, a i když pak jsem se snažila jen pozorovat, nic nepomáhalo. Ten strach byl stále „rozsáhlejší“. Po dvou hodinách zápasu s ním jsem už byla zralá na psychiatrii. Ten strach „obarvil“ celé to gigantické vědomí, kterým jsem byla. Přiznám se, že až teď jsem teprve prosila Ducha svatého o pomoc. Bylo mi sděleno, abych ten strach popsala. Dobře, říkám, je to jak žiravina. A tehdy jsem se asi do pěti minut konečně vyčistila. Byl to pro mě nesmírně poučný zážitek...

 

Poděkování - J.S.

10. 5. 2007

Jana Steckerová

... již dlouhou dobu spřádám v hlavě dopis pro Vás. Chtěla bych Vám z celého srdce poděkovat za to, co jste pro mě učinil, byť o tom ani nevíte. Vaše knihy jsou naprosto úžasné, už jen jejich čtení mě přímo přivádí k prožitku Já jsem...

 

Jak nacházíme cestu

26. 4. 2007

Jana Martincová

... Než jsem začala pravidelně meditovat, tak jsem o sobě měla docela dobré mínění. Jako křesťanka jsem se snažila dodržovat desatero a připadala jsem si, že je tím pádem se mnou vše v pořádku. Větu z bible, že kdo uvěří, bude spasen, jsem chápala doslova. Čím víc se posouvám na duchovní stezce pod Vaším laskavým vedením (prostřednictvím společných meditací, knih, kazet atd.), tím více poznávám, co jsem zač, a není to nic pěkného. Jako bych najednou viděla mnohem ostřeji a věru, není to hezká podívaná...

 

Nejpodivnější voják na světě

20. 4. 2007

hledající M.T.

... Jmenuji se M.T., je mi 29 let a od roku 2001 jsem voják z povolání. Dětství jsem prožil šťastné se skvělými rodiči, přesto jsem v sobě cítil určitou nespokojenost, pořád jsem si říkal, tohle přeci není možné, kvůli tomuhle (světu) tady přeci nejsme a hledal jsem všude možně, ve vesmíru, v parapsychologii, ale marně, až jsem „našel“ klid v alkoholu. Propadl jsem mu a nebyl skoro den, kdy bych se neopil, svým způsobem jsem byl sám bez světa a mě to vyhovovalo...

 

Zkušenost hledající

16. 4. 2007

Jiří Vacek, Lída

Zkušenosti hledajících, ať dobré nebo špatné, jsou vždy i velkým zdrojem poučení pro druhé, pokud se ovšem poučit chceme. Proto je vždy rád zveřejňuji. Učí nás, co dělat máme, ale i to, co dělat nemáme. Poslední je často dokonce cennější...

 

Dějí se podivuhodné věci

29. 3. 2007

Jiří Vacek, hledající

Že má osobnost často vstupuje například do snů přátel a v nich je poučuje, jsem si již zvykl. Následující zkušenost je však přece výjimečná. Z dopisu, který jsem obdržel vyjímám...

 

Poděkování - Martin

27. 3. 2007

Martin Tomeš

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří každý čtvrtek od 20h do 21h meditují za zdraví, ochranu a vůbec dobré životní podmínky mistra J. Vacka. Každý, kdo by se chtěl na dálku přidat v tomto čase či jiném, je samozřejmě vítán. Trochu se rozpakuji nazvat to meditací za mistra, když nejen mé zkušenosti ukazují, že největší prospěch i z této meditace máme my sami. No, ale nejde přeci o to, jak tuto meditaci nazvu J, prostě, kdo se chce přidat, tak klidně do toho.

 

Tvoří Já jsem

25. 3. 2007

René Hrala

Vážený pane Vacek, děkuji Vám za veškerou pomoc, kterou mě držíte pod ochranou božského vyzařování Já jsem víc, než si má mysl dokáže představit a kterému se učím usilovně, vytrvale a opravdově se ztišenou myslí co nejvíc otevírat a přijímat ho v pokorné odevzdanosti, ač mnohdy shledávám svoji nedostatečnost. Díky Vám za tu možnost provádět karmajógu ve Vaší blízkosti v soukromí bytu, kdy je mi rozpouštěn pocit „jsem konající" a mizí oddělenost od celku i když sil mám často málo...

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

následující »