Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka - praxe

Příspěvky

Knihkupectví Hledající doporučuje naší knihu

25. 4. 2012

Knihkupectví Hledající

Jiří Vacek: Škola Ducha Svatého

Při náhodném listování knihou (často to tak dělávám) jsem narazil na zajímavou kapitolu o "Světcích a mudrcích". Nenapadlo mne nikdy o této problematice takto hluboce přemýšlet a tak se rád o přečtenou ukázku podělím. Myslím, že je současně i dobrou pozvánkou k případnému studiu této knihy...

 

Mezinárodní velikonoční seminář ve Zlenicích 2012

24. 4. 2012

Jiří Vacek

Již kolikátým rokem využíváme příznivé duchovní vlivy, které o velikonocích proudí, k usilovnému společnému pokroku na cestě. Letošní seminář byl bez přehánění skutečně s mezinárodní účastí. Zůčastnili se Češi, Slováci, Maďar a německá zájemkyně. Holandský zájemce a někteří další se připojili na dálku.

 

Zhrnutie diela Ing. Jiřího Vacka

20. 4. 2012

Zuzana Koubová

V máji roku 2012 sa dožíva úctyhodných 81 rokov významný český mystik, spisovateľ, prekladateľ a duchovný učiteľ Ing. Jiří Vacek.

...Pri každom pohľade na hodiny je dobré mať na pamäti, že vymedzený čas s touto jedinečnou príležitosťou, ktorá nie je ani zďaleka ničím samozrejmým, sa nezadržateľne skracuje, a záleží na každom z nás, ktorým sa tejto Milosti dostáva, aby sme ju  podľa celoživotného príkladu svojho Majstra Jiřího Vacka čo najlepšie využili.

 

Neúcta k nauce i k mistrovi

13. 4. 2012

Jiří Vacek

Když promlouvám na našich meditacích a seminářích, nemluvím z pouhého rozumu ani z potřeby mluvit. Mluvím z nitra, z TOHO, co mně vede k tomu, abych řekl, co je právě potřeba pro hledající, aby správně usilovali... Proto je plným právem očekávat, že tato poučení budou si hledající velmi cenit, shromažďovat je a zaznamenávat, aby byly k užitku všem. Bohužel skutečnost je přesně opačná. Moje slova jsou sice příslušnou technikou zaznamenána, ale tím to také končí. Z celého společenství v dnešní době se nenašel nikdo, aby tyto záznamy rychle a obratem přepisoval a předával je mně v písemném tvaru, abych je autorizoval...

 

Druhy žáků stezky

7. 4. 2012

Jiří Vacek

...Je jen a jen na nás, do které skupiny žáků se zařadíme. Podle toho i na stezce dopadneme. Také se nemylme, že bychom mohli mistra nějak oklamat. Oklameme tím jen sami sebe. Existuje ještě jedno dělení žáků, které evangelia uvádějí, a to na pouze povolané a vyvolené. Povolaní jsou ti, kteří jsou na stezce a jelikož jsou vlažní, nedosahují poznání Sebe. Vyvolení je dosahují a spějí k vysvobození...

 

Naposled „Nejdůrazněji“

2. 4. 2012

Jiří Vacek

Ačkoliv jsem důrazně napsal v „Nejdůrazněji“, že končí víření mysli „neklidem ve společenství“ a že každý se ze všech sil bude věnovat duchovní praxi, již jsem v rozporu s tím neboli v rozporu s mistrem dostal nesouhlasnou odpověď, místo aby byl respektován požadavek mlčení a usilovné práce na sobě. Místo tolik potřebného mlčení a práce na sobě, příslušné ego nejen nerespektuje mistra, ale myslí si, že je chytřejší než on. A to jsem široce vysvětlil, že jóga není demokracie, že učitel učí a žák se učí a nikoliv opačně, vše marně...

 

O sebevraždě

8. 2. 2012

Jiří Vacek

Doslechl jsem se, že některým hledajícím chybí mé vyjádření k sebevraždě jednoho z našich souputníků. Nevím proč. Filip byl nevyváženým žákem, měl duševní obtíže dlouho před tím, než se k nám připojil. Dokonce se jednou přímo odhlásil od meditací s námi v našem bytě a zřejmě i přestal s naší praxí. Pak se opět na stezku vrátil. V takových případech nikoho zpět na meditace v našem bytě neberu. Je mnoho lepších, kteří by rádi chodili a nemohou pro nedostatek místa.

 

Neuvěřitelné (paní Š.)

5. 1. 2012

Jiří Vacek

...Opravdu paní neví, že existují autorská práva, že si nemůže oxeroxovat „zadarmo“, co chce a pokud tak činí, dopouští se krádeže? Ani my nemáme xeroxy zadarmo: platíme za papír, toner, elektřinu a amortizaci rozmnožovacího přístroje a také daně. Také plno práce a času s tím spojených něco stojí. Pokud má opravdu xeroxy „zadarmo“, tak jen proto, že je kopíruje někde nelegálně na cizí účet...

 

Osudy hledajících

17. 12. 2011

Jiří Vacek

Jak na stezce různí hledající dopadají je velmi poučné, pokud se chceme vyvarovat chyb, kterých se dopustili.

 

Ke článku „Guru nebo světec?“

15. 12. 2011

Jiří Vacek

Martin C.Putna, literární historik, Lidové noviny, 30.11.2011 – Stará veteš

Pan Putna začíná tím, že četl reportáž o indickém guruovi, který „sexuálně používal některé jemu oddané ženy.“ Každý historik ví, že mudrci a světci všech dob a všech náboženství byli takto napadáni. Sám Ježíš tomu neušel: byl žráč a pijan vína, rodina jej měla za duševně nemocného, pro židy, kteří pevně věřili ve svou vyvolenost od Boha, se proviňoval rouháním a byl nepravým mesiášem. Již proto bychom měli být s věrohodností takových zpráv opatrní.

 

Hloupí dobráci?

13. 12. 2011

Jiří Vacek

Jestliže se někdo nechá oklamat a svést zlem, jedině správné vysvětlení tohoto selhání je, že se tak stalo působením jeho vlastních vnitřních sklonů ke zlu. Opravdu dobrý člověk je vždy i moudrý, protože podstatnou složkou moudrosti je přitakání dobru, dobrota.

 

Nové a vyšší stezky

7. 11. 2011

Jiří Vacek

Ego se může milion let soustřeďovat na přestávku mezi nádechem a výdechem a přece zůstane egem. K Bohu vede výhradně soustředění na Boha a nic jiného. My tak činíme nejpřímějším, a proto i nejúčinnějším a nejvyšším způsobem, jaký je možný, to jest soustředěním na sebe si vědomé pozorující vědomí, což je naše pravé božské Já, Bůh v nás. Proto nic vyššího neexistuje, ani existovat nemůže.

 

Přání Samantabhadry (prvotního Buddhy)

6. 11. 2011

z buddhistických pramenů

... Dualistická tendence vede k sebechvále a snižování druhých, k soupeření, boji a sváru. Plodem je zrození v násilném světě asurů vedoucí k zrození ve sféře pekel. Kéž silou mého, Buddhova, přání bytosti pohlcené soupeřivostí, zápasem a svárem přestanou lpět na představě „nepřítele“, nechají tuto myšlenku spočinout samu v sobě, uskuteční nezrozenou podstatu a dosáhnou tak všeuskutečňující moudrosti...

 

K zmatku hledajících

1. 11. 2011

Zuzana Koubová

Jedným zo spôsobov, ktorý môže pomôcť k odstráneniu "zmatku hledajících" je, že sa každý sám za seba vráti vo vspomienkach do toho obdobia svojho života, kedy sa s p.Vackom, jeho náukou a pomocou na meditáciách a seminároch ešte nestretol. Myslím, že pre toto obdobie by bol tento názov "zmatek hledajících" oveľa trefnejší, kedy sme doslova zmätene hľadali Boha a samých seba, ale nevedeli sme kde a ako...

 

A znovu tři klenoty

30. 10. 2011

Martin Tomeš

V obdobích jako jsou tato, která se přirozeně objevují v každé duchovní škole, mi přijde obzvláště vhodné si připomenout vzácnost a výjimečnost tří klenotů. Nejsem žádná duchovní autorita a ani se nechci žádnou zaštiťovat, tak ať si z toho, co zde mám potřebu sdělit, každý vezme, co ho osloví.

 

Ego je nemilosrdný kritik mistrů

19. 10. 2011

Jiří Vacek

Ego je ve své kritice mistrů naprosto nesmlouvavé a nic jim nepromine. To, co nechce vidět na sobě, své zlo, promítá na mistra. Jednou mně to Luboš Vydra přímo řekl: „U nás jsme na mistry přísní.“ Také na tu přísnost doplatil. Dostal před mystickou smrtí tak hrozný strach, že ze stezky doslova zděšeně utekl. Zejména ego rádo ke kritice mistrů používá nauku. Ta přece je určena mistrům a nikoliv hledajícím...

 

Důležitost tří klenotů

14. 10. 2011

Roger Cantu, překlad Martin Tomeš

V buddhismu jsou tři klenoty. To znamená, že zde jsou tři základní komponenty, které tvoří základ našeho vzdělávacího procesu jako žáků buddhismu.

 

Natáčení

21. 9. 2011

Jiří Vacek

Poslední duchovní skripta „Pozorování a soustředění na pozorovatele“ se přátelům líbilo. Tak jsem se jej rozhodl natočit na CD. Bude mít číslo 26. Miloš Dědeček přišel v pondělí ráno na meditaci u nás v bytě a od 10 hodin do dvanácti jsme natáčeli. Já jsem předčítal a Miloš přes počítač natáčel. Hned druhý den ráno jsem dostal vypálené CD.

 

Klíče k vysvobození

8. 9. 2011

Jiří Vacek

... Teprve po rozřešení oné záhady, jsem získal vnitřní souhlas, který potvrzuje pravost výkladu. Sny také poučují o rozdílech stavů jednoty. Pokud se nacházíme v těle, stále ještě před sebou máme nový stav po odložení těla, jak naznačuje dosažení domova i budovy Unitarie, ale bez vstupu do zasedačky či bytu. Svým způsobem jsou i poučením, že dokud jsme v těle a s ním v hmotném světě, dokonalé dosažení je nemožné.

 

Nesmysly

6. 9. 2011

Jiří Vacek

„Úsilí překáží Bohu!“ Jaký nesmysl, který pomáhá silám nepřátelským Bohu odvrátit nás od návratu k němu. Na tom nic nemění, že jsou postupy, které nás Bohu přibližují větší silou, přímo a účinněji než jiné. Není proto nesprávné, když méně účinné prostředky vyměníme ve správnou dobu za ty účinnější. I tak vždy platí poučení z Bhagavad Gíty: „Pán přijímá „klanění“ v jakékoliv podobě.“

 

Tři základní podmínky vysvobození ze zrodů v projevu

5. 9. 2011

Jiří Vacek

... To, co jsme zanedbali v životě v těle, se po jeho opuštění napravuje jen velmi těžko. Nespoléhejme proto na žádné postupy, které mají zajistit lepší zrody, ale plňme ze všech sil podmínky vysvobození, dokud jsme v hmotném světě. Nic jiného vysvobození neumožňuje...

 

Blíží se krize?

3. 9. 2011

Jiří Vacek

... Plně platí, že vnitřní ovládá zevní. Chceme-li měnit svůj svět, svůj osud v něm, nejjistější způsob, jak toho docílit, je změna našeho nitra, to jest stavu naší mysli a vědomí. Čím víc se přiblížíme k Bohu, tím víc se vymaňujeme z moci karmy a podléháme milosti boží, která i mění náš zevní osud k lepšímu a chrání nás, abychom mohli pokračovat na stezce. Tak Bůh odměňuje ty, kteří mu zůstali věrní i ve zlých časech. Je opravdu naším nejlepším přítelem. Pamatujme si to dobře.

 

Modleme se: „Buď vůle tvá!“

3. 9. 2011

Jiří Vacek

Modlitba: „Buď vůle tvá“, je modlitbou odevzdanosti. Její provádění – modlení nespočívá ve slovech, ale ve skutečném odevzdávání celé naší bytosti se vším, co k ní patří, božské vůli – to jest moci a inteligenci boží. Odevzdanost je vysoký stav bytí a nikoliv pouhý souhlas s tím, aby se děla boží vůle. Ta se děje vždy, nemůže se nedít. Bůh nepotřebuje náš souhlas, aby se děla.

 

Špatné modlitby

2. 9. 2011

Jiří Vacek

Dnes v kostele na Hostýně jsem si opět uvědomil, jak se stále někteří lidé špatně modlí, když začali zpívat: „Bože neopouštěj nás“. Ne Bůh nás opouští, ale my stále opouštíme Boha. Správně se proto máme modlit: „Bože, dej ať tě neopouštíme“.

 

Pondělí 1. 8. 2011, seminář na Hostýně - sny

1. 9. 2011

Jiří Vacek

... Udržet si vědomý život a nebýt současně předmětem působení tvořivé síly božství, to jest nenarodit se znovu, vyžaduje právě toto: prožívat se jako sebe si vědomé bytí, které je nezúčastněným pozorovatelem stvoření a tvoření. Jen tento stav nezaujatého a nezúčastněného absolutního pozorovatele nás může ochránit od nežádoucích zrodů...

 

Setkání na Hostýně 2011

1. 9. 2011

Jiří Vacek

Setkání na Hostýně patří mezi přáteli k nejvyhledávanějším. I místo – úpatí hory Hostýna je příhodné. Hostýn byl za dob pohanských uctíván jako sídlo Boha Hostýna, jak mě poučil „náhodou“ televizní program, který běžel krátce po návratu ze semináře. Nyní je tam svatyně božské matky. Na obraze v průčelí kostela drží v ruce dordže.

 

Moc citů

31. 8. 2011

Jiří Vacek

City jsou slepé, ale mocné. Proto jsou velmi nebezpečné: pokud je neovládáme, protože nerozlišují dobré – zlé, spásné – nespásné, snadno se vlivem jejich moci chováme nesprávně a proto i trpíme. Před takovým utrpením nás nechrání ani čistá láska, když ji bez rozlišení propadneme.

 

Ďábel neexistuje, ďáblové ano

31. 8. 2011

Jiří Vacek

... Zlé síly skutečně existují stejně jako lidé, kteří jim propadli neboli „ďáblové.“ Nemusíme věřit v ústředního ďábla, ale ďábelští jednotlivci skutečně existují. V tomto smyslu nevíra v existenci ďábla je jeho vítězstvím. Tito ďáblové si nemohou nic lepšího přát než, aby lidé nevěřili v jejich existenci. Nevíra v jejich existenci jim umožňuje snadnější působení a konání zla...

 

Vzdát se Boha?

19. 8. 2011

Jiří Vacek

„Vzdejte se Boha pro Boha“ je Eckhartův vtipný bonmot; ale nebezpečný. Ego slabé ve víře a ovládané silami, které směřují do nebožského světa, jej pochopí po svém: Bůh neexistuje, není jej třeba hledat, ale máme se vzdát jeho hledání i jeho samého. Nic horšího než je právě toto, nás nemůže potkat. Pak nemáme jedinou naději na úspěch na stezce.

 

Zamyšlení o jednotě

19. 8. 2011

Jiří Vacek

... Příznačné pro tento typ spisů je, že v nich zpravidla nenalezneme ani náznak nutnosti úsilí pro dosažení jednoty, žádný návod k praxi, nic. To svědčí o mnohém. Pravý učitel se pozná právě tak, že podává jasný návod, jakým úsilím lze jednotu dosáhnout. Vše ostatní jsou jen řeči, které buď nepřinášejí užitek nebo dokonce zavádějí.

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32

následující »