Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka - praxe

Příspěvky

Osobnost není ego

6. 1. 2015

Jiří Vacek

Bůh nepochybně tvoří prvé lidi bez ega. Jsou to jedinci, kteří jsou rozlišení od absolutního, neprojeveného božství vědomím své osobnosti tvořené světelným tělem a myslí. Uvědomují si i svět, ve kterém žijí. Proto je zřejmé, že existují jedinci jak bez ega, tak s egem.

 

Je jen jeden mistr

6. 1. 2015

Jiří Vacek

Představa, že je více mistrů, a proto je možné měnit jednoho mistra za druhého, je zcela nesprávná a velmi zavádějící. Pravda zní: Je jen jeden mistr a tím je Bůh, jedno jediné vědomí Já jsem, které odhalené září v některých osobnostech, které dosáhly jeho uvědomění v sobě.

 

O silách

3. 1. 2015

Jiří Vacek

Síla je sama o sobě neutrální. To, čím ji nasytíme a jak ji používáme, teprve z ní dělá dobrou nebo zlou, spásnou nebo nespásnou. Síla je opojná svou mocí a kdo nerozumí její podstatě a zákonitosti, kterou se řídí a je pod vlivem zla a ega, snadno tomuto opojení k obrovské škodě své i druhých podlehne. Proto se také plným právem radí, abychom například nepěstovali zázračné síly.

 

Co vše je Bůh?

3. 1. 2015

Jiří Vacek

Vše, co existuje, je jen nejvyšší Skutečnost, Bůh. Stvořitel všeho stvořeného. Je před jeho začátkem, na jeho začátku i konci. Udržuje vše stvořené sám sebou.

 

Je Já jsem Bůh?

3. 1. 2015

Jiří Vacek

Poznání našeho Já není totéž, co poznání Boha. Je pouze poznáním soupodstatnosti naší podstaty s Bohem, který naše Já překračuje. To platí zejména pro úsek stezky od objevení našeho pravého Já, vědomí Já jsem až do plného rozpuštění ega. Po celý tento úsek stezky platí, že naše pravé Já v nás existuje společně s naším egem.

 

Kritika mistra

2. 1. 2015

Jiří Vacek

Sama myšlenka kritického přístupu k mistrovi, když již jsme se stali jeho žáky, je nesmyslná. Důvěra v mistra je jedním ze základních předpokladů, aby žák byl vůbec schopen mistrovu pomoc přijmout. Pokud mu nedůvěřujeme, škodíme i sobě, protože my sami postojem své neočištěné mysli vytváříme skutečnou překážku přijetí jeho pomoci.

 

Zlo je vždy jen zlým zlem

31. 12. 2014

Jiří Vacek

Zlo má, jak jinak, jen zlé vlastnosti a následky. Jedna z nejhorších je, že je nakažlivé. Pokud nejsme bdělí a ostražití, zlo namířené na nás v nás vyvolává zlé city, které jsou opravdu smrtelnými hříchy, což zvláště platí o nepřátelství až nenávisti a hněvu.

 

Meditace bez lásky

25. 12. 2014

Jiří Vacek

Kdo medituje bez lásky, medituje bez Boha. Taková meditace pak nejen neprospívá, ale škodí. Není to nic jiného než přehlížení Boha jako lásky.

 

Nevědomost plodí zlo a zlo plodí nevědomost

25. 12. 2014

Jiří Vacek

Zlo je nevědomost a nevědomost je zlo. Jedno nelze odlišit od druhého. Jsou nerozdělitelně spojeny v nekonečném řetězu příčin a následků. Jedno neustále plodí druhé a druhé prvé a to tak dlouho, dokud tento řetěz zlých příčin a následků nerozetneme mečem správného rozlišování v souladu s naukou. Jejím nevynechatelným základem je trvalá láska k Bohu, k bližním i k sobě, uplatňovaná pod vedením rozlišující božské moudrosti.

 

Vědomí je i moc

25. 12. 2014

Jiří Vacek

...Schopnost být si vědomo, tedy to, co zpravidla máme na mysli, když používáme pojem „vědomí“, není totéž, co moc vědomí. Tvoří jednotu, ale nejsou totožné. Je proto nutné je rozlišovat, ale neoddělovat od sebe. Pro naši duchovní praxi je důležité tento rozdíl znát a vědět, že něčemu věnovat pozornost nemá za následek pouze uvědomění toho, čemu pozornost věnujeme, ale ovlivnění toho, co pozorujeme mocí vědomí...

 

Moudrost lásky: milujme své nepřátele!

24. 12. 2014

Jiří Vacek

Milovat své nepřátele znamená na prvém místě nechovat k nim nenávist a neutápět se v hněvu nad jejich skutky. Proč je zřejmé. Nenávist a hněv jsou zlem, skutečné zlé síly v každé podobě, ať jsou zevně spravedlivé nebo nikoliv. Jsou zlou energií, která ničí každého, kdo je chová, doslova na těle, na duši i na duchu jen proto, že jsou zlé a to již v té chvíli, kdy je vytváříme.Jiří Vacek

 

Ramana Maháriši o Bohu

21. 12. 2014

Jiří Vacek

...Možná, že právě nevíra v Boha je z výše uvedených důvodů příčinou toho, proč se tak mnoho hledajících dopouští mnoha hříchů a je to s nimi špatné, jak Maháriši výslovně uvádí. Víra v Boha, je-li pravá, nás určitě chrání od hříchů, kterých se hledající tak často dopouští. Jedním z nich je určitě i znevažování mistra. Ten, jak jsme poučováni, je Bohem...

 

Zlo hlouposti

17. 12. 2014

Jiří Vacek

Největším a nejlepším spojencem zla je hloupost, která je výsledkem duchovní nevědomosti...Ke zbavení se nevědomosti nestačí proto samotná změna smýšlení, ale je nezbytné i rozpuštění její energetické stránky...

 

Jak se vyhnout zlu pokušení

17. 12. 2014

Jiří Vacek

...Také je nezbytné hlídat, zda se nejedná o rozpor toho, co kdo říká, ale opravdu dělá. Věřit slovům a nikoliv činům je velmi škodlivé. Většina nechce pravdu, jaká je, ale tu svou, co se jim líbí. Pravda však zdaleka není to, co si myslíme nebo to, co máme rádi, jen proto, že si to myslíme a máme rádi. Kdo nedbá těchto zásad a některých dalších a uvěří zlu, tomu se zlo odvděčí tím co jedině má: samo sebou, zlem.

 

Rozlišování a oddělenost

16. 12. 2014

Jiří Vacek

...Toto je učení všech pravých mistrů a bez tohoto rozlišení není ani poznání Sebe možné. Pokud se uvědomuji jako to, co nejsem, nemohu si uvědomit, co jsem. K tomu vede jedině praxe uvědomování ve vědomí: nejsem nic, co pozoruji, ale sebe si vědomé vědomí, které vše pozoruje...

 

Poslední veřejná meditace v Brně 6. 12. 2014

11. 12. 2014

Jiří Vacek

Na poslední chvíli Jirka s Evou nám oznámili, že do Brna nejedou. Proto jsme hledali jinou dopravu. Jel jsem s Koubovými, Miluška s Martinem Čapkem. Ačkoliv v týdnu byla obrovská kalamita způsobená sněhem a námrazou a silnice nesjízdné, počasí se na sobotu zlepšilo. Dojeli jsme dobře a včas i když bylo hodně mlhy a déšť. Řízení bylo proto náročné.

 

Všichni jsme pod zákonem!

10. 12. 2014

Jiří Vacek

...Mnozí hledající si nejsou například stále schopni uvědomit, že duchovní hříchy jsou skutečně smrtelné pro život v Duchu a stále si hoví v nepřátelských citech vůči svým bližním ve falešném přesvědčení, že jsou spravedlivé. Nedokáží pochopit, že jimi skutečně vraždí svůj vnitřní život. Za svůj dlouhý život na stezce jsem viděl spoustu takových příkladů, jak hledající nejen podléhají silnému zlu v sobě, ale nejsou ani schopni v něm vidět něco skutečně zlého, co škodí na prvém místě jim...

 

Vědomí Já jsem je láska

7. 12. 2014

Jiří Vacek

Jan Evangelista nás učí: Bůh je láska. Proto platí, že láska je Bůh, i když není jen láska. Cesta k Bohu je vždy jen cesta lásky a láskou k Bohu, který je sám Láska. Milujeme Boha celou svou bytostí, ze všech svých sil a to stále. V této lásce milujeme své bližní i sami sebe, protože láska je nedělitelná a nic a nikoho nezamítá.

 

Neuvěřitelné: nepoučitelní hledající

30. 11. 2014

Jiří Vacek

Mnozí hledající dokonce i desítky let čtou duchovní literaturu a meditují sami i ve společenství, ale současně dodnes nenahlédli naprostou nezbytnost ovládat svou mysl a to neustále po celý den okamžik po okamžiku s použitím rozlišující moudrosti. Ponechávají volnost zlu, kterému se nejen nebrání, ale plně se s ním ztotožňují, aby vládlo zejména zlými city jejich mysli. Přijímají je za své, za spravedlivé a samozřejmé i oprávněné a ochotně se jím nechávají ovládat.

 

Proč máme dodržovat přikázání

23. 11. 2014

Jiří Vacek

Odpověď je jednoduchá a jasná: jejich trvalé a dlouhodobé dodržování nám zaručuje šťastný život. Pokud je dodržujeme opravdu správně a přece trpíme, vysvětlení je, že jsme je v dřívějších zrodech nedodržovali a přestupky proti nim sklízíme v tomto životě. Proto se nesmíme nechat od jejich dodržování odradit, ale trvale je přijmout za své. Jejich účinek se nemůže nedostavit.

 

Pozorovatel a co dál?

22. 11. 2014

Jiří Vacek

Tvrzení Ramany Mahárišiho, že transy se ztrátou vědomí světa, což je kévala nirvikalpa samádhi, nevedou ke konečnému cíli stezky, jímž je vysvobození z nebožského světa a plný návrat k Bohu v projevu i neprojevu, jsem vždy přijímal. Zdůvodnění zní, že toto samádhi nerozpouští vásany, sklony a síly, které jsou příčinou nových zrodů, a proto tato cesta nevede k vysvobození ze zrodů v nebožském světě.

 

Tajemný nektar nesmrtelnosti, amrta (amrita)

11. 11. 2014

Jiří Vacek

V jógických knihách se nektar chválí jako zřídlo věčného mládí a zdraví. Zmínky o něm jsou většinou kusé a nejasné. Nejpodrobněji o něm píše svámí Mahéšvaránanda v knize „Skryté síly v člověku“. Co o něm tvrdí? Nektar je hormon, který má na tělo omlazující a uzdravující účinky. Produkuje jej bindu čakra, která se nachází na temeni hlavy, kde se vlasy stáčejí do kolečka ve tvaru víru. U normálního člověka je nektar pohlcován ohněm třetí čakry a proto nepůsobí.

 

Pýcha je nepřekonatelnou překážkou spojení s Bohem

20. 10. 2014

Jiří Vacek

...Pýcha svou pouhou existencí nás doslova uzavírá před působením moci boží v nás. Tak jako pravá pokora nás otevírá k přijetí božího vlivu, tak pýcha před ním doslova dveře našeho nitra zabouchává. Právě proto pyšný člověk je vyloučen z jakéhokoliv přiblížení se k Bohu prostě proto, že jej pýcha do nás, jeho uzdravující moc, nevpustí. Dokud nepochopíme svůj omyl a nezbavíme se pýchy, vše je marné. Můžeme hluboce meditovat, znát duchovní filosofii, ale to vše bez Boha, kterého do nás pokora vpouští, nejen nic není, ale dokonce nám škodí...

 

Reakce na článok "Pozorovatel jsou dveře"

19. 10. 2014

Zuzana Koubová

Existuje len jedna jediná Najvyššia Skutočnosť, ktorá je za a nad mysľou a preto je rozumom nepochopiteľná. Je veľmi ťažké snažiť sa jej prežitok "obúvať" do slov pre poučenie bytostí v stave pádu z nej, a to aj napriek zavedenej jednotnej terminológii, práve kvoli chýbajúcemu priamemu prežitku Najvyššej Skutočnosti.

(článek "Pozorovatel jsou dveře" zde)

 

Pozorovatel jsou dveře

11. 10. 2014

Jiří Vacek

...Ježíš nás pravdivě učí: „Já jsem, vědomí Já jsem, jsou dveře“. Tím míní, že objevení vědomí Já jsem jako našeho pravého, od Boha daného Já, je vstupem do království nebeského. Také silně zdůrazňuje, že do něho opravdu máme vcházet jen těmito dveřmi. Velmi odsuzuje jako lupiče a násilníky ty, kteří tam se snaží vejít jinudy a pomocí něčeho jiného...

 

Oblasť svetla

8. 10. 2014

Zuzana Koubová

Nad hlavou sa nachádza nekonečný priestor - oblasť svetla, ktorý obsahuje energiu svetla. Keď dvíhame pránu sušumnou nad hlavu, tak pri odovzdaní tejto prány do oblasti svetla, čo sa deje rovnako, ako pri rozširovaní uvedomovania sa za hranicami jemného tela, sa množstvo prány, ktorú tam zavedieme premení na svetlo.

 

Od duchoborců je možno očekávat to nejhorší

7. 9. 2014

Jiří Vacek

Ve Zlenicích na semináři se mně opět potvrdila pravdivost mého výroku: "Od duchoborců je možno očekávat to nejhorší". Snídaně máme na švédském stole a každý si poslouží podle své chutě a potřeby. Časem potřeby některých jedinců vzrostly tak, že na ty poslední se jednou již nedostalo...Jeden z přátel nám pak vyprávěl, jak pozoroval nějakou osobu z účastníků, jak chodí ke stolu s velkou igelitkou a strká do ní velké porce jídla, které pak odnášel pryč. Přítel je pak viděl venku ve vesnici, jak pytel s jídlem předává nějakým lidem...Taková charita, která dárce nic nestojí, ale je na účet druhých, je poměrně častá...

 

Láska, pokora a odevzdanost

29. 8. 2014

Jiří Vacek

...Svým chováním se takový hledající zachoval jak nejlépe mohl v zájmu svého ega. Poučil mistra, jak vysoce nevhodně a nesprávně se mistr k němu zachoval. Mistr si takovou lekci dobře pamatuje a vícekrát se neodváží hledajícímu nic poradit, i kdyby si škodil sebevíc...

 

Vytváření světla vnitřní pránájámou

27. 8. 2014

Jiří Vacek

Po úspěšném projití základní vnitřní pránájámou a po dosažení očisty a vlády nad myslí, je možné přejít na její vyšší stupeň, ve kterém vytváříme duchovní světlo, které je nejvyšší stvořenou, a proto i nejúčinnější dostředivou silou, která, pokud její velikost převáží nad našimi odstředivými silami, nás přivádí svým působením zpět k Bohu. Tento postup zná jako jediné i Janovo evangelium. Je popsán v kapitole, která líčí dění v Káni Galilejské. Jogíni znají tento postup jako zvedání hadí síly neboli kundaliní jógu. Znají jej pochopitelně i křesťanští mystici, například Jakob Böhme.

 

Stavy lidské existence

2. 8. 2014

Jiří Vacek

...Přitakání k dobru zeslabuje v nás působící síly zla a odstředivé, a proto náš rozum je schopen rozpoznávat v určité míře pravdu o našem životě a o Bohu. Proto takoví lidé nastupují cestu zpět k Bohu...Vytrvalým spočíváním ve vědomí Já jsem Kristus v nás sílí a nepravé já, padlý Adam, ego se rozpouští neboli nastává mystická smrt. V evangeliích tomu odpovídá Ježíšův růst a nakonec smrt na kříži, což je smrt ega. Sejmutí z kříže odpovídá zrušení totožnosti s tělem, vysvobození z ega...

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

následující »