Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka - praxe

Příspěvky

Tajemný nektar nesmrtelnosti, amrta (amrita)

11. 11. 2014

Jiří Vacek

V jógických knihách se nektar chválí jako zřídlo věčného mládí a zdraví. Zmínky o něm jsou většinou kusé a nejasné. Nejpodrobněji o něm píše svámí Mahéšvaránanda v knize „Skryté síly v člověku“. Co o něm tvrdí? Nektar je hormon, který má na tělo omlazující a uzdravující účinky. Produkuje jej bindu čakra, která se nachází na temeni hlavy, kde se vlasy stáčejí do kolečka ve tvaru víru. U normálního člověka je nektar pohlcován ohněm třetí čakry a proto nepůsobí.

 

Pýcha je nepřekonatelnou překážkou spojení s Bohem

20. 10. 2014

Jiří Vacek

...Pýcha svou pouhou existencí nás doslova uzavírá před působením moci boží v nás. Tak jako pravá pokora nás otevírá k přijetí božího vlivu, tak pýcha před ním doslova dveře našeho nitra zabouchává. Právě proto pyšný člověk je vyloučen z jakéhokoliv přiblížení se k Bohu prostě proto, že jej pýcha do nás, jeho uzdravující moc, nevpustí. Dokud nepochopíme svůj omyl a nezbavíme se pýchy, vše je marné. Můžeme hluboce meditovat, znát duchovní filosofii, ale to vše bez Boha, kterého do nás pokora vpouští, nejen nic není, ale dokonce nám škodí...

 

Reakce na článok "Pozorovatel jsou dveře"

19. 10. 2014

Zuzana Koubová

Existuje len jedna jediná Najvyššia Skutočnosť, ktorá je za a nad mysľou a preto je rozumom nepochopiteľná. Je veľmi ťažké snažiť sa jej prežitok "obúvať" do slov pre poučenie bytostí v stave pádu z nej, a to aj napriek zavedenej jednotnej terminológii, práve kvoli chýbajúcemu priamemu prežitku Najvyššej Skutočnosti.

(článek "Pozorovatel jsou dveře" zde)

 

Pozorovatel jsou dveře

11. 10. 2014

Jiří Vacek

...Ježíš nás pravdivě učí: „Já jsem, vědomí Já jsem, jsou dveře“. Tím míní, že objevení vědomí Já jsem jako našeho pravého, od Boha daného Já, je vstupem do království nebeského. Také silně zdůrazňuje, že do něho opravdu máme vcházet jen těmito dveřmi. Velmi odsuzuje jako lupiče a násilníky ty, kteří tam se snaží vejít jinudy a pomocí něčeho jiného...

 

Oblasť svetla

8. 10. 2014

Zuzana Koubová

Nad hlavou sa nachádza nekonečný priestor - oblasť svetla, ktorý obsahuje energiu svetla. Keď dvíhame pránu sušumnou nad hlavu, tak pri odovzdaní tejto prány do oblasti svetla, čo sa deje rovnako, ako pri rozširovaní uvedomovania sa za hranicami jemného tela, sa množstvo prány, ktorú tam zavedieme premení na svetlo.

 

Od duchoborců je možno očekávat to nejhorší

7. 9. 2014

Jiří Vacek

Ve Zlenicích na semináři se mně opět potvrdila pravdivost mého výroku: "Od duchoborců je možno očekávat to nejhorší". Snídaně máme na švédském stole a každý si poslouží podle své chutě a potřeby. Časem potřeby některých jedinců vzrostly tak, že na ty poslední se jednou již nedostalo...Jeden z přátel nám pak vyprávěl, jak pozoroval nějakou osobu z účastníků, jak chodí ke stolu s velkou igelitkou a strká do ní velké porce jídla, které pak odnášel pryč. Přítel je pak viděl venku ve vesnici, jak pytel s jídlem předává nějakým lidem...Taková charita, která dárce nic nestojí, ale je na účet druhých, je poměrně častá...

 

Láska, pokora a odevzdanost

29. 8. 2014

Jiří Vacek

...Svým chováním se takový hledající zachoval jak nejlépe mohl v zájmu svého ega. Poučil mistra, jak vysoce nevhodně a nesprávně se mistr k němu zachoval. Mistr si takovou lekci dobře pamatuje a vícekrát se neodváží hledajícímu nic poradit, i kdyby si škodil sebevíc...

 

Vytváření světla vnitřní pránájámou

27. 8. 2014

Jiří Vacek

Po úspěšném projití základní vnitřní pránájámou a po dosažení očisty a vlády nad myslí, je možné přejít na její vyšší stupeň, ve kterém vytváříme duchovní světlo, které je nejvyšší stvořenou, a proto i nejúčinnější dostředivou silou, která, pokud její velikost převáží nad našimi odstředivými silami, nás přivádí svým působením zpět k Bohu. Tento postup zná jako jediné i Janovo evangelium. Je popsán v kapitole, která líčí dění v Káni Galilejské. Jogíni znají tento postup jako zvedání hadí síly neboli kundaliní jógu. Znají jej pochopitelně i křesťanští mystici, například Jakob Böhme.

 

Stavy lidské existence

2. 8. 2014

Jiří Vacek

...Přitakání k dobru zeslabuje v nás působící síly zla a odstředivé, a proto náš rozum je schopen rozpoznávat v určité míře pravdu o našem životě a o Bohu. Proto takoví lidé nastupují cestu zpět k Bohu...Vytrvalým spočíváním ve vědomí Já jsem Kristus v nás sílí a nepravé já, padlý Adam, ego se rozpouští neboli nastává mystická smrt. V evangeliích tomu odpovídá Ježíšův růst a nakonec smrt na kříži, což je smrt ega. Sejmutí z kříže odpovídá zrušení totožnosti s tělem, vysvobození z ega...

 

Přehled vlastností vědomí Já jsem

2. 7. 2014

Jiří Vacek

Vědomí Já jsem je Bůh

Vědomí Já jsem je pravda

Vědomí Já jsem je život

Vědomí Já jsem je láska

 

Kde není pokora, není ani Bůh

3. 6. 2014

Jiří Vacek

(moudrost otců pouště)

...Základem pokory, ale i návratu k Bohu je proto pochopení, že bez Boha jsme nic a zcela bezmocní a že pouze ve spojení s ním můžeme opět začít žít božsky. Toto pochopení musí být opravdu hluboké a zásadní. Je dobré, pokud tento názor nás přiměje nastoupit cestu zpět k Bohu, ale musíme se zbavit i nevědomosti, že se na stezce obejdeme bez pomoci Boha...

 

Ohlédnutí zpět

17. 5. 2014

Jiří Vacek

...Opravdu poučné, velmi poučné, jak hledající – zdaleka není sám – berou pomoc, kterou obdrželi. Názorný příklad, jak hledající doplácejí na nedostatek bdělosti nad myslí a na zanedbání očisty. Síly nepřátelské Bohu ve svých útocích neustávají a nikdo není z jejich zlého zájmu vyjmut. I Ježíš byl na poušti pokoušen...

 

Zlo pýchy

1. 5. 2014

Jiří Vacek

Pýcha je zlým projevem naší nevědomosti, pod jejímž vlivem si přisvojujeme vlastnosti, dary a schopnosti našeho pravého Já a vydáváme je za své vlastní. Člověk pod vlivem pýchy skutečně krade: bere si co je boží, přisvojuje si to a vydává naprostým neprávem za své. Pravda je, že vše dobré a správné co máme, je od Boha a boží. Zdůrazněme: to není nějaká okázalá pokora, když toto říkáme, ale skutečná a holá pravda.

 

Blahodárné působení pozorovatele

30. 4. 2014

Jiří Vacek

...Ze zkušenosti vím, že například i zevní lidé si uvědomují vyzařování klidu z pozorovatele, pokud se v něm uvědomujeme. Vědomí a proto i jeho pozorovatel nejsou jen statickými a nepůsobícími svědky veškerého stvoření. Jsou i silou, která působí všemi vlastnostmi, které vědomí má. Protože je klidem, je i zdrojem klidu. Protože je dárcem života, svou pozorností vše oživuje. Jelikož je bytím, uděluje existenci všemu, nač se zaměří. Je tvořivou silou, proto kam je nasměrováno svou pozorností, to posiluje...

 

Dosažení klidu mysli

30. 4. 2014

Jiří Vacek

Jedním z hlavních úkolů začínajících hledajících je dosažení klidu mysli, který umožňuje provádět duchovní soustředění. Neklid mysli, mysl, kterou neovládáme, tomu brání. Proto v duchovní praxi existuje více návodů, jak klidu mysli docílit. Ramana Maháriši přirovnává mysl k chobotu slona, se kterým slon neustále pohybuje. Když chceme, aby chobotem nehýbal, dáme mu podržet nějaký předmět, třeba kládu. Pak pohyb chobotu ustane.

 

O výbornosti střídavé pránájámy

28. 4. 2014

Jiří Vacek

...Střídavá pránájáma, tak jak ji provádíme, je jedním z nejvyšších druhů átmavičáry, jaký existuje. Je uvědomováním Já jsem v činnosti tělesné i duševní. Jejím prováděním nikdy nic neztrácíme, ale jen získáváme. Není praxí začátečnickou, ale velmi a velmi vysokou. Vše, co bylo řečeno o této pránájámě, platí obecně pro zevní i vnitřní pránájámu, pokud se drží uvedených zásad...

 

Nepřekážejme Bohu

28. 4. 2014

Jiří Vacek

...Mistrova osobnost má naopak co nejméně bránit působení božství vědomí Já jsem. Nemá se prosazovat, ale umenšovat. Má se Já plně otevřít a odevzdat a nechat je svobodně působit v sobě i ve světě. Do působení Já jsem v sobě i ve světě má zasahovat, jak nejméně je možné. I když tak činíme s dobrou vůlí a ve víře, že plníme boží vůli – i takové působení opravdu brání Bohu, aby se děla jeho vůle...

 

O rozdieloch

27. 4. 2014

Zuzana Koubová

...Začiatočník sa nachádza v stave väčšieho či menšieho znečistenia, a v plnom stotožnení s telom a výtvormi mysli. Jeho postup alebo naopak pád na duchovnej ceste je priamo úmerný miere vnútornej čistoty. Postupuje, pokiaľ sa vytrvalo a trpezlivo čistí a zároveň opäť neznečisťuje, čo je skutočne dlhodobý proces a počíta sa na celé roky až životy...

 

Tři klenoty

26. 4. 2014

Jiří Vacek

Nejlepší výzbrojí na úspěšnou a přímou stezku jsou tři klenoty.

Prvým klenotem je nauka.

Druhým klenotem je duchovní společenství.

Třetí klenot: mistr

 

Vyvrácení námitek

25. 4. 2014

Jiří Vacek

Námitka, že v átmavičáře pomocí pozorovatele, jak ji děláme, se soustřeďujeme rovněž na předmět nebo děláme dokonce lokavičáru, je nepravdivá. Soustředěním na předmět nebo na tělo a podobně, soustřeďujeme vědomí, abychom je takto zesílené snadněji objevili. Proto po tomto zesílení, které přináší i klid mysli, obracíme vědomí přímo na vědomí, které si předmět nebo tělo uvědomuje a pomocí této pozornosti vědomí rozpoznáváme a uvědomujeme si.

 

Na mistry musí být přísnost

25. 4. 2014

Jiří Vacek

Někteří hledající sledují mistry zrakem opravdu orlím a ostřížím a neunikne jim jediná jejich „chyba“. Jsou jejich kritikou tak zaneprázdněni, že jim na kritický pohled na sebe nezbyde ani čas. Jsou tak dokonalí, že vlastně kritický pohled na sebe ani nepotřebují. Pro soustředění na smítko v oku druhých, často jen domnělé, nejsou schopni vidět vlastní břevno.

 

O zástupném utrpení

23. 4. 2014

Jiří Vacek

Jediný způsob, jak účinně pomoci druhému, je něčeho se zříci v jeho prospěch. Přesně to ti, co vedou druhé po stezce, dělají. Tím se dostáváme k dalšímu pohledu na mistry: obětují se, a to doslova, za nás. Takovou oběť přinášejí všichni mistři, ale pouze za své pravé žáky, což jsou ti, kteří usilovně pracují na sobě pod jejich vedením.

 

O soustředění na zdroj dechu s cílem poznání Já

22. 4. 2014

Jiří Vacek

Zdroj dechu teprve hledáme, pozorovatelem již jsme a to stále a právě teď neboť pozorovatel je vědomí, naše pravé Já, jehož pozornost je obrácena zevně. Je to právě pozorovatel, naše Já, který hledá zdroj dechu. Není účinnější a přímější obracet pozornost pozorovatele rovnou na něho nebo hledat, kde pozorovatel vzniká nebo odkud vychází, než si nevšímat samotného pozorovatele, jeho vědomí, a pouze jej používat k hledání zdroje dechu?

 

Kdo je mistr?

20. 4. 2014

Jiří Vacek

Mistr je jen jeden a je jím Bůh, vědomí Já jsem. To je zároveň i nejvyšší Pravda: „Já jsem je Pravda“. Mistr je Bůh, Pravda Já jsem. Tam, kde je Já jsem v osobě uvědomováno, tam je společně Pravda, mistr i Bůh. Abychom tuto pravdu zdůraznili, v duchovním smyslu označujeme za mistra i osobu, ze které Já jsem září, i když ona a žádná stvořená bytost mistrem není. Přesně vzato, mistr je přítomen pouze tehdy, je-li vědomí Já jsem uvědomováno.

 

Škodlivé debaty

18. 4. 2014

Jiří Vacek

Debaty, ve kterých jde o prestiž a nikoliv o pravdu, nadělají víc škody než užitku. Budí v účastnících ty nejhorší city nenávisti a jim příbuzné. Smysl dostávají, když připouštíme, že jsme omylní a ochotní změnit svůj názor. To je možné pouze tehdy, je-li nám pravda víc než vlastní pýcha.

 

Mysl a dech – dva projevy jedné síly

17. 4. 2014

Jiří Vacek

Existuje jen jedna síla, ale její projevy jsou mnohé. Jedním z těchto jejích projevů je mysl, druhým životní síla, která v nás je činná jako zevní i vnitřní, pránický dech. Různé projevy tvořivé síly vždy tvoří jednotu ve smyslu, že se tak v rozlišené podobě projevuje jen jediná síla. Proto působení jednoho projevu síly vždy určitým způsobem ovlivňuje její jiný projev.

 

Kdo pomáhá?

12. 4. 2014

Jiří Vacek

I když mistr pobývá v přítomnosti žáků, je také podstatný rozdíl, zda s nimi jen rozmlouvá nebo medituje. Největší pomoc získávají žáci právě ze společné meditace s mistrem. Vždy také záleží „jak je žák u mistra přítomen“, neboli čemu věnuje svou pozornost. Nejvyššího duchovního zisku dosahují pouze ti, kteří se soustřeďují na světlo jeho vědomí Já jsem a v pokoře se mu odevzdávají. Pouhá tělesná přítomnost nestačí. Dokonce může vést k neúctě z přílišné mistrovy blízkosti.

 

Co je dovoleno mistrovi?

10. 4. 2014

Jiří Vacek

Co je dovoleno Jovovi (Bohu, mistrovi), není dovoleno volovi (světskému člověku, hledajícímu). Když dva dělají totéž, není to nikdy totéž. Čistě teoreticky: dva lidé sedí a pozorují televizi. Jeden spočívá v sebe si vědomém pozorovateli, který prožívá své rozlišení od pozorovaného programu, na který nereaguje. Druhý „dělá totéž“, ale jeho vědomí je nevědomě pohlceno dějem, který probíhá na obrazovce. Nejen si není vědom sebe, ale plně prožívá děj, který sleduje, jako by byl jeho účastníkem.

 

Proč máme dělat átmavičáru

1. 4. 2014

Jiří Vacek

Čím víc a čím déle jsme soustředěni v Já, tím víc sílí a roste. S tím roste i naše poznání, svoboda a radost z bytí. Čím víc a čím déle jsme soustředěni na ego a jeho svět, tím víc nás ovládá. Naše nevědomost, nesvoboda a utrpení se jen neustále zvětšují.

 

Zavřené a otevřené oči

31. 3. 2014

Jiří Vacek

Nemáme být v meditaci na ničem závislí, ale používat všechny prostředky jako prostředky k dosažení cíle s pochopením, že nejsou samoúčelné ani cílem samým. To znamená uplatňovat je případ od případu tak, aby přinášely co nejlepší výsledky a usnadnění praxe. To platí i o otevřených nebo zavřených očích. To, co rozhoduje, nejsou zavřené nebo otevřené oči, ale zaměření naší pozornosti.

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

následující »