Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka - praxe

Příspěvky

Nebezpečí iluze dosažení

20. 3. 2010

Jiří Vacek

... Silné rozumářské ego bez pokory a plné nečistot, zamění rádo filosofii jednoty za jednotu samu, její rozumové a navíc nedostatečné pochopení za její dosažení. Jediným výsledkem je silné duchovní ego, které odmítá veškeré úsilí. Navíc pohrdavě ze své výše zhlíží na nebohé a nevědomé dualisty. ...

 

Dojmy z návštěvy Ramanášramu

22. 2. 2010

Linda Kudrnová, Jiří Vacek

(Viz článek Zprávy z Ramanášramu)

... Dnešní vedení Ramanášramu se rozhodlo upřednostňovat kult osobnosti Ramana Mahárišiho před praxí jeho učení, kterou je átmavičára... I osoba mistra si bez pochyb zaslouží úctu a lásku. Tato úcta a láska by však měla být převážně zaměřena do našeho nitra a nikoliv pouze zevně. Jejím nejlepším i nejsprávnějším vyjádřením je vlastní poctivá praxe mistrova učení. To je také jedině pravé jeho žákovství i uctívání. Zevní klanění, jak sám často Ramana připomínal, jím není.

 

Nespokojený žák cizokrajného mistra

17. 1. 2010

Jiří Vacek

... Na základe těchto rozdílů je zřetelně vidět, jaké nesmírné a nedocenitelné milosti se našim přátelům dostává, ale i jak nedostatečně někteří si jí váží a využívají ji ke své škodě. Někteří se chovají, jakoby zase tak o moc nešlo v nějakém bláhovém poblouznění, že tuto milost budou mít stále, že je něčím samozřejmým. Není....

 

Působení mistra

17. 12. 2009

Jiří Vacek

Pravé působení mistra je vždy vnitřní, duchovní, a proto i neviditelné. Zevně není vidět, a proto materialisticky zaměření hledající je nevnímají a domnívají se, že neexistuje nebo, že zevní projevy jsou  důležitější. Právě proto nás mistři, například Ramana Maháriši, varují před posuzováním mistrů. Většina hledajících není tak uvnitřněná, aby byla schopná jejich duchovní stav a působení alespoň poněkud rozpoznat.

 

Odpouštění

10. 12. 2009

Jiří Vacek

Když někomu odpustíme, pustíme se my sami zátěže z pocitů ublížení, lítosti, hněvu, nepřátelství a jim podobných. Zbavíme se tím jejich zátěže a jejich nepříznivých dopadů na nás. Samotných skutků a jejich původců se naše odpuštění nedotýká. Zákonitost akce a reakce neboli odplaty působí dál nezávisle na tom, zda jsme odpustili či nikoliv. Vždy sklidí, co způsobili zevně i vnitřně, až nastane určený čas.

 

Zkáza ze zla

2. 12. 2009

Jiří Vacek

Zlý člověk je přesvědčen, že zlo se vyplácí nebo že je alespoň oprávněné. Tento názor plodí přesvědčení, že nic jako vesmírná spravedlnost neexistuje a dokonce, že život končí se smrtí těla a po smrti nic není a není se proto čeho bát. Proto se zlý člověk oddává zlu bez zábran. Myslí si, že co neužije teď, je navždy ztraceno. Z tohoto důvodu často, když se blíží jeho odchod z těla, páchá největší zla. Není „jako smyslů zbavený“, ale je skutečně smyslu zbavený. Má zastřený rozum zlem.

 

Denní snění

1. 12. 2009

Jiří Vacek

Jeden tazatel se ptá, jak se zbavit návyku denního snění.

Denní snění je stejná nežádoucí činnost mysli jako ostatní, a proto o ní platí totéž, co o řízení naší mysli všeobecně. Není pro jeho zastavení nějaký zvláštní postup. Špatné na denním snění je ztráta vědomí sebe a jeho pohlcení ve snu a tvůrčí moc mysli namířená nesprávným směrem...

 

Zakusili peklo

24. 11. 2009

Jiří Vacek

... Zapsané a přeložené výpovědi jsou obsaženy ve spisku Dr. M. Rawlingse „Do pekla a zpět“. Popisované stavy jsou skutečným peklem, i když bez čertů s vidlemi a kotly s vařící vodou. Nejsou proto o nic hrůznější, ale spíše naopak. Blíží se k popisům nepříznivých bardických stavů z tibetských spisů. Na jejich základě autor vyvrací nebezpečnou lež, že nás všechny po odložení těla očekává světlo, láska a blaženost bez rozdílu, zda jsme byli dobří či zlí, usilovali o poznání nebo nikoliv. Potvrzení, že peklo existuje, nalezneme také v knize S. Grofa „Lidské vědomí a tajemství smrti“. Zážitky, které prožívali jeho pacienti, lze rovněž označit za „pekelné“...

 

Pokora

22. 11. 2009

Jiří Vacek

Není to tak, že by pokora byla důležitá jen na začátku stezky a s naším pokrokem by pozbývala na důležitosti. Právě naopak, pokora musí neustále růst a uvolňovat v nás prostor pro působení Boha. Vrcholem pokory je rozpuštění samotného ega, na jehož místě stane sám Bůh – vědomí Já jsem.

 

Tajuplná návštěva

20. 11. 2009

Jiří Vacek

... Dobrý večer, dnes nás na maratónu navštívil Saji Baba ze Širdi. Jeho vizi jsem měl během pránájámy při otevřených očích. Seděl vedle vás, nohu přes nohu, šátek na hlavě a usmíval se. Vše bylo zalito světlem. Milá návštěva. Přeji vše dobré...

 

Neuvěřitelné

10. 11. 2009

Jiří Vacek

Ty tam jsou doby, kdy jsem si myslel, že každý, kdo má zájem o esoterní učení, je výjimečný člověk. Není a zdaleka nemá vždy dokonce ani dobrý charakter.

 

Druhý týden setkání na Morávce

4. 11. 2009

Jiří Vacek

Po výměně mnoha účastníků druhý týden meditace byla slabší. Projevila se také již moje únava. V průběhu týdne jsem byl asi dvakrát večer zcela vyčerpán a musel odpočívat – nešel jsem na odpolední nebo večerní meditaci.

 

Kniha pana Hudce

2. 11. 2009

Jiří Vacek

hudec_uvod_na_ceste.jpegNa Morávku také přijel pan Hudec, významný učitel, organizátor a propagátor jógy v Brně ještě za dob totality. Dříve jezdil pravidelně, ale v poslední době pro nedobré zdraví nemohl. Luděk napsal pěknou knížku „Úvod na cestu k moudrosti“ podtitul „Moderní cesty poznávání“. Knihu mně a Jirkovi daroval s věnováním „Svému váženému duchovnímu učiteli Jiřímu Vackovi s vřelými díky“ a jsme v ní i uvedeni. Je vlastně úvodem do džňána jógy...

 

Nikdo není dobrý

19. 10. 2009

Jiří Vacek

Jak říká Ježíš: “Nikdo není dobrý, jen náš Otec v nebesích“. Toto tvrzení vezměme doslova a nikoliv jako nadsázku. Nikdo, ani vyspělí jogíni a mystici, není úplně dobrý. Důkaz je dán tím, že žijeme v nebožském, od Boha odpadlém světě. Za touto skutečností stojí mocné síly, které směřují od Boha k udržení existence ve světě bez Boha...

 

Nemluvit o zlu?

2. 10. 2009

Jiří Vacek

Nemluvit a nepsat o zlu znamená vytvářet dojem, že zlo neexistuje, což je právě to, co zlo k získání své moci nad námi potřebuje. Nemluvit o zlu je jedním ze způsobů popírání jeho existence.

 

Cíle a prostředky demagogů

30. 9. 2009

Jiří Vacek

... Zlo, nositelé zla, brilantně ovládají umění demagogie, její zákonitosti i postupy, které směřují zvráceně tak, že zakrývají skutečnou podstatu zla a jeho cíle a své zlé cíle připisují těm, kteří brání pravdu. Tuto skutečnost je nezbytné vždy mít plně na mysli, chceme-li lži zla odhalovat. Jinak neuspějeme...

 

Setkání v Kostolanech 6. – 12. září 2009

29. 9. 2009

Jiří Vacek

... Meditace, jak je již pravidlem, byla na setkání dobrá, jak svědčí ohlasy nejen účastníků, ale i těch, kteří se připojovali alespoň na dálku. Tato možnost se osvědčuje a využívá ji stále víc přátel. Předpokladem je upřímný vztah k nám...

 

Pravda je tvrdá

26. 9. 2009

Jiří Vacek

Nestačí pouze usilovat, ale je nezbytné také pečlivě chránit výsledky své snahy, abychom obratem nerozházeli, co pracně shromažďujeme. Mnozí  dělají právě toto a pak se diví, že nemají výsledky. Jak by je mohli mít, když je sami promrhávají. „Kdo právě teď nedělá átmavičáru, dělá lokavičáru“, je tvrdá pravda. Kdo právě teď neshromažďuje, ten rozptyluje.

 

Dvě bídy

23. 9. 2009

Jiří Vacek

Nejhorší bída není ta zevní, ale duchovní. Ta plodí i bídu zevní. Proto veškeré snahy v odstranění bídy ve světě bez Boha, bez jeho poznání a opětného sjednocení s ním, jsou marné a předem odsouzené k nezdaru. Plné žaludky k Bohu lidi nepřivádějí, naopak vedou k lhostejnosti mravní a duchovní. Z tohoto pohledu platí, že zevní nouze a utrpení jsou dobrými učiteli, kteří nás učí, že bez Boha žádné trvalé dobro, včetně plných žaludků neexistuje.

 

Vše máme vrátit Bohu

10. 9. 2009

Jiří Vacek

Vracet vše Bohu, znamená uvědomovat si, že vše, co v projevu existuje – předměty, bytosti, naše tělo i mysl existují v Bohu, ve vědomí Já jsem. To nejen v sobě celý projev obsahuje, ale i proniká.

 

O zlé dokonalosti zla

19. 8. 2009

Jiří Vacek

Působení zla je dokonalé. Když, jak říkám, přitakáme zlu, a je jedno, zda je považujeme za malé a bezvýznamné, upadneme do jeho moci. Zakalí nám svým pohledem rozum. Výsledkem je, že vidíme jeho očima: zlé je dobré a dobré je zlé. Ve shodě s tím pak myslíme, cítíme a jednáme. Výsledkem je nekončící řetěz utrpení.

 

Bůh v nás

17. 8. 2009

Jiří Vacek

Bůh je v nás. Je naším životem, ať o tom víme či nikoliv. Na stezce se nestáváme Bohy, ale objevujeme své zapomenuté a odmítnuté božské vědomí Já jsem jako nás samé. Bůh je vědomí Já jsem, a proto uvědomováním si tohoto vědomí jej objevujeme a poznáváme.

 

Je vše TO?

17. 8. 2009

Jiří Vacek

Vše je To platí pouze v tom smyslu, že mimo nejvyšší Skutečnost nic neexistuje. Vše, co existuje, je v ní a z ní. To však neznamená, že To není ve svém projevu rozlišené. Pak každý předmět a bytost je částí celku nejvyšší Skutečnosti, ale není jí celou a také se nemusí nacházet v jejím nejvyšším, božském stavu.

 

Zázraky

5. 8. 2009

Jiří Vacek

Zevní člověk považuje zevní zázraky za vyšší a cennější než ty vnitřní. Jestliže někdo zázrakem vstane a jeho tělo začne chodit, vzbudí to velkou pozornost a vzrušení. Když někdo vstane vnitřně a začne putovat po stezce působením mistra nebo duchovního poučení, nikdo v tom nic výjimečného a zázračného nevidí.

 

Myšlenky 22.7.2009

22. 7. 2009

Jiří Vacek

Nejprve nalezněme, kdo se soustřeďuje a poznejme účinky soustředění, a pak se teprve na základě tohoto poznání soustřeďujme. Jen tehdy, jsou-li tyto dvě podmínky splněny, může mít soustředění dobré účinky.

 

Tělo a stezka

16. 7. 2009

Jiří Vacek

Nemoci, utrpení z těla jsou zlé. Neměli bychom však nikdy zapomínat, že jsou pouze následky příčin, z nichž hlavní je ztráta spojení s Bohem. Trvalé řešení není proto v získání tělesného zdraví, ale v návratu k Bohu. S tímto pochopením bychom měli přistupovat ke všem záležitostem tělesné existence, abychom přednostně řešili příčiny – ztrátu vědomí Já a nikoliv následky – tělesné zdraví.

 

Setkání v Jedlových Kostolanech, 21. - 27. 06.

15. 7. 2009

Jiří Vacek

V červnu proběhlo druhé setkání na Slovensku v Kostolanech v letošním roce. Zájem stále stoupá, sjelo se nás 83 včetně malých dětí. Páry hledajících si stále víc oblibují naše semináře. Jeden hlídá děti, druhý medituje a tak se střídají. Někdy i jeden rodič hlídá více dětí, takže je zejména v jídelně živo a také v hale, když se dává prašad.

 

O kupování duchovních knih a co je za tím

14. 7. 2009

Jiří Vacek

Mnozí hledající mají rádi duchovní čtení, ale neradi je kupují. Šetří, ale na nepravém místě a neprozřetelně. Vydávání duchovních knih je podmíněno jejich odbytem. Když je lidé nebudou kupovat, nebudou ani vydávány a nikdo nebude mít nic duchovního ke čtení. Tím všichni utrpí velkou duchovní škodu. Ti, co šetří na nákupu duchovních knih, ač se všelijak vymlouvají, přímo podporují jejich zánik. Ve své nevědomosti ubližují sobě i druhým, od kterých si tyto knihy půjčují, aby ušetřili.

 

I nauku je třeba rozlišovat

14. 7. 2009

Jiří Vacek

Nauka je určena k tomu, aby lidem prospívala a přiváděla je k Bohu. V tomto duchu musí být také vykládána a používána a nikoliv podle litery. Obecné pravdy a přikázání proto platí pouze obecně, ale nelze je mechanicky a bez zvážení duchem uplatňovat za všech okolností.

 

První pomoc

13. 7. 2009

Jiří Vacek

Pokud na nás působí cokoliv zlého, bolestivého, nutkavého, prvý krok, jak zeslabit tuto zkušenost, je naprosto se od ní rozlišit v sebe si vědomém pozorujícím vědomí, které ví, že není tím, co působí potíže, bolest, nepříjemnost a podobně.

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32

následující »