Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka - praxe

Příspěvky

Nápady

14. 10. 2007

Jiří Vacek

 ... Pro ego spravedlnost neexistuje, protože je celé jedinou a největší nespravedlností páchanou na Bohu...

... Bez opření o Boha nemáme v boji proti zlu v sobě naději...

 

Kázání

12. 10. 2007

Jiří Nykl

Vážení duchovní přátelé, snad neodmítnete jedno katolické kázání k tématu dobra a zla. Zajímavé je v tom, že potvrzuje Pravdy, které jsou nám předkládány Mistrem J. Vackem. Text je uveden v celém rozsahu, jak jej na požádání zaslal katolický farář z Brna po rozhlasovém přenosu (ČRo2) z 21. neděle v mezidobí...

 

Deník JV září 2007

7. 10. 2007

Jiří Vacek

... V noci, ale nikoliv ve spánku jsem měl zážitek „obrovského“ vědomí Já jsem a jeho světla. Slovo „obrovský“ je zcela na místě. Bylo toho obrovská „masa“ a obrovská síla – prostě Bůh. Úžasně silné vědomí Já jsem a stejně úžasné množství a síla jeho světla. Skutečně, jak se říká: nevypověditelné...

 

O falešných prorocích a antikristech

28. 9. 2007

Jiří Vacek

... Pravá jednota je sebe si vědomá Jednota vědomí a bytí a je možné ji dosáhnout jedině tak a nijak jinak než obrácením vědomí na své sebe si vědomé bytí. Vše ostatní jsou pouze nevědomé myšlenky, představy ega, ovládaného nevědomostí a silami nepřátelskými poznání. Jsou jen pokusy ega podržet svou nevědomou, od absolutna – Boha oddělenou existenci a přivlastnit si jednotu jako svůj majetek a ve svůj zlý sobecký prospěch...

... Varujme se nepravých mistrů, kteří kolem sebe chrlí nenávist svého ega a předstírají, že žijí v jednotě, protože jim je všechno jedno – dobro i zlo, a proto zlo, o kterém se domnívají, že jim prospívá, prohlašují za dobro. Přečetli si, že vše je Bůh a jedno a rázem ve své pýše usoudili, že oni jsou tím Bohem a žijí v jednotě. Pravdou je, že jim zlo, kterého se nezbavili, protože je jim drahé, zatemnilo rozum a vidí vše přesně obráceně: své ego božsky...

 

Deník JV srpen 2007 (2)

13. 9. 2007

Jiří Vacek

... Ve dnech 18. – 25. srpna jsme na semináři v areálu Sola Gratia - pouze milost! Jak příhodné. Meditujeme dokonce v kapli. Seminář je i pro rodiny s dětmi, které mají zajištěno hlídání, aby rodiče mohli bez starostí meditovat. Proto je také každý rok přeplněn. Část zájemců, kteří se již nevešli, bydlí a stravují se přímo na Hostýně a na meditace dojíždějí. Totéž dělají přátelé z Olomouce. Po práci přijíždějí každé odpoledne na meditace autem...

 

Deník JV srpen 2007

6. 9. 2007

Jiří Vacek

... Jsou lidé, kteří zaměňují mechanické opakování duchovních pravd, aniž by jim doopravdy rozuměli, za duchovní život. Ani je nenapadne, že by se jimi měli v prvé řadě řídit sami. Místo toho dávají na odiv jejich znalost a používají je k ospravedlňování svého ega, k jeho oslavě a v jeho prospěch.

 

Krátká poučení

1. 9. 2007

Jiří Vacek

Techniku duchovního života nelze podceňovat ani přeceňovat. Když nevíme „jak na to“, nic nedocílíme a bloudíme. Samotná technika na druhé straně bez opravdové lásky a touhy také nestačí...

... Člověk může podvádět druhé, často i sebe, ale Boha a jeho řád podvést nemůže...

 

Postřehy o zlu

1. 9. 2007

Jiří Vacek

Absolutní zlo neexistuje. V tomto smyslu je bezpodstatné. Zlo relativní existuje a má mnoho podob. Jeho základem jsou zlé myšlenky a city, jejichž podstatou je energie, síla naší mysli. V tomto smyslu jsou myšlenky a city jak dobré tak zlé podstatně stejnou energií. Co je odlišuje a zabarvuje jejich působení je náboj zla či dobra. Proto zlo je něco zcela jiného než dobro.

 

Světlo a tma

31. 8. 2007

Jiří Vacek

Tvrdit, že zlo je protikladem dobra, že dobro bez zla neexistuje nebo, že dokonce dobro vytváří zlo je nesmyslné. Dobro bez zla může existovat a také existuje. K jeho poznání není třeba zla. Největší Dobro je pak Bůh sám.

 

Jsme TO?

30. 8. 2007

Jiří Vacek

... Považovat se za TO v plném slova smyslu je snaha rovnat se Bohu nebo dokonce se za něho sami považovat. To je právě onen hřích, který způsobil podle bible pád některých andělů. Říkat proto hledajícím, kteří jsou plně ovládáni egem, že jsou TO bez bližšího vysvětlení, že musí nejprve rozpustit ego a poznat se jako TO, čím jsou nevědomě, znamená zavádět je z cesty zastíráním jejich současného, pokleslého stavu...

 

Smutné zjištění

23. 8. 2007

Jiří Vacek

David Godman, kterého naši čtenáři znají například z jeho knihy „Život podle Bhagavana“, zveřejnil dne 28.9.2001 na internetovém serveru www.realization.org rozhovor, který se odehrál na dálku pomocí e-mailů...

... "Před dvaceti lety jsem potkal cizince, který si přišel do ášramu pro rady, jak provádět správně átmavičáru. Po několik dní se marně snažil nalézt někoho, kdo by ji praktikoval, dokonce i v Ramanášramu."...

 

Stručný deník (červen – červenec 2007)

14. 8. 2007

Jiří Vacek

... Staré tělo zlobí stále víc a víc. Někdy tak, že je dokonce ohrožena moje účast na seminářích. Pár dnů před květnovou Morávkou mě doslova sklátila chřipka a bolesti zad. Nemohl jsem chodit ani po bytě. Situace vypadala beznadějně. Jet v tomto stavu 400 km, řídit a pak celý den sedět na meditacích se zdálo nemožné. Začal jsem se usilovně léčit zevně i duchovně  a stal se téměř zázrak. Přesně den před odjezdem se mně ulevilo, a tak s pomocí boží, prášků a dávky sebezapření jsem mohl odjet...

 

Recenze - David Godman: Život podle Bhagavana

7. 8. 2007

Jiří Vacek

godman-zivot_podle_bhagavana.jpgDavid Godman: Život podle Bhagavana, přeložil R. Skarnitzl, 340 Kč, vázané, 360 stran.

D. Godman ve své knize zaznamenal vyprávění Annamalai Swamiho, který mnoho let žil s Ramanou Mahárišim a byl jeho přímým žákem a později dosáhl poznání sebe. Líčí život v Ramanašramu i chování mudrce bez příkras a podle skutečnosti a také podává jeho učení z té plně praktické stránky.

 

Recenze – Objevování Bible

6. 8. 2007

Jiří Vacek

objevovani_bible.jpgIsrael Finkelstein, Neil Asher Silberman: Objevování Bible, vázané, 350 Kč, 335 stran. Dodáváme na objednávku.

... Studium „Objevování Bible“ je užitečné pro všechny. Názorně ukazují, jak a proč taková písma vznikají a jak moc nepochopení se do nich dostává od těch, kteří uctívají literu, zevnějšek a nikoliv ducha v nitru a prohlašují své omezené názory za boží pravdy. Proč tak činí? Aby získali svůj osobní prospěch.

 

Veřejná setkání

5. 8. 2007

Jiří Vacek

Varování před organizací a ovládnutím společenství organizátory naprosto neznamená, že veškerá organizační činnost je špatná. Není. Je naopak velmi záslužná a dokonce pro život společenství nezbytná. Bez ní by veřejné meditace a semináře nebyly vůbec možné. Pouze je nutné přísně dodržovat pravidla, že všechny takové činnosti musí podporovat vnitřní duchovní rozvoj jedinců. Nesmí se stát samy cílem, ale zůstávat vždy jen prostředkem, jehož pomoc duchovní život usnadňuje...

 

Rozhovor Jiřího Vacka k příležitosti Dychu Zeme, 2007

31. 7. 2007

Jiří Vacek, Juraj Hipš

... JH: Je podla Vás možné dosahnut poznanie bez pomoci Majstra?

JV: Stezku je možné nastoupit a kráčet úspěšně po ní i bez mistra, ale až do určitého bodu. K přímému poznání Sebe je pomoc mistra nezbytná a obdrží ji zákonitě každý, kdo je na její přijetí připraven. Kdo připraven není, tomu mistr nepomůže k poznání i kdyby s ním žil stále...

 

Já jsem brahman – cesta k Jednotě

29. 7. 2007

Jiří Vacek

Myšlenka „já jsem brahman“, je myšlenka jako všechny ostatní myšlenky. Vzniká, trvá a zaniká. Proto není brahman. To je stále takové, jaké je, bez proměn, vznikání, trvání a zanikání. Brahman je vědomí, které si tuto myšlenku uvědomuje a ve kterém existuje, ale pouze dokud si ji uvědomuje. Brahman je brahman s myšlenkou „já jsem brahman“ i bez myšlenky „já jsem brahman“. Nemysli proto „já jsem brahman“, ale obrať svou pozornost na vědomí, které existuje, ať v něm existuje i neexistuje myšlenka „já jsem brahman“ a buď neomezeným vědomím Já jsem. Pouze TO je brahman. Nic jiného jím není. Ze všeho nejméně to, co křičí: „Já jsem brahman“.

 

Anglické články

27. 7. 2007

Jiří Vacek

... Níže uvádím přehled anglických článků. Neručím za jeho úplnost...

 

Nezapomínejme na Boha

20. 7. 2007

Jiří Vacek

Ramana Maháriši v jednom ze svých výroků říká, že když dosáhneme klidu mysli, snadno zapomeneme na Boha a varuje nás před tím. Klidem mysli zřejmě myslí vyšší stavy poznání, ve kterých se zdá, že jsme Bohem. Nejsme, ale pouze Boha více či méně zažíváme. Pokud si tyto stavy jako jedinci přivlastníme, snadno propadáme solipsismu, že existujeme jen my, a že jsme totožní s Bohem.

 

O zlu a milosti

6. 7. 2007

Jiří Vacek

... Jaká je obrana proti zlu? Aby se mohlo zlu čelit, musí se nejprve rozpoznat,odhalit a pak o něm hlasitě mluvit. Zlo si nemůže nic lepšího přát, než když se o něm neví a nemluví nebo když se dokonce prohlašuje, že neexistuje. Pak nerušeně působí. Proto je tak důležité vědět, co zlo je a v čem spočívá ono samo i jeho moc. Co je podstata zla, o kterém hovoříme? V prvé řadě naše odloučenost od Boha a následně přitakání zlu ve víře, že nám přinese  osobní prospěch...

 

Rozhovor s mystikem a jogínem ing. Jiřím Vackem pro portál ASTROweb.cz - 06/2007

26. 6. 2007

Pavel Hanzal, Jiří Vacek

(rozhovor na astroweb.cz)

... PH: Kdybyste měl možnost sdělit našim čtenářům pouze jednu radu do života, která by to byla?

JV: Poznejte sami sebe, to je pravda, která vás osvobodí...

 

Největší neštěstí ega

21. 6. 2007

Jiří Vacek

Nic tak zlé, od Boha odpadlé ego nepotěší jako, když se dozví, že je Bůh a nemusí proto o nic usilovat. Vrchol spokojenosti pak dosáhne, když přijme přesvědčení, že existuje jen jednota, a že tou jednotou je ono samo. Pak je pro ně vše jedno: dobro i zlo. Jaká úleva: nemusí rozlišovat mezi dobrem a zlem; může být bez následků zlé, protože je to „jedno“.

 

Pár poznámek k advaitě

12. 6. 2007

Jiří Vacek

(Viz článek M. Vinklera na www.advaita.cz, 2007)

Vždy, když mluvíme o advaitě, měli bychom pečlivě rozlišovat z jakého postoje o ní mluvíme. Není jedno, zda mluvíme o advaitě jako o nejvyšší Skutečnosti nebo o přímé zkušenosti advaity hledajícími nebo pouze z nevědomé mysli, z ega, které nemá její přímou zkušenost. Ego žijící v nejednotě a které je způsobem své existence odděleno od jednoty, nikdy nemůže jednotu, pokud existuje, nejen přímo zažít, ale ani správně rozumově pochopit.

 

Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného Buddha

10. 6. 2007

Jiří Vacek

(Překlad Jan Kozák)

21_reci_gautama.jpeg... Řeči v té podobě, jak jsou zapsány, představují promyšlený a propracovaný literární útvar. Mluvil Buddha z patra nebo se na řeč připravoval? Jak to, že si ti, kteří řeč vyslechli, si ji hned a napoprvé přesně zapamatovali. Nebo se spíš než o proslov jednalo o rozmluvu, jejíž témata byla podle vzpomínek zpracována do dnešní podoby textu? Použití nepřímé řeči jako: „Vznešený řekl, dlel, přišel a nikoliv použití 1. osoby – já – naznačuje, že nejde o skutečný přímý záznam Buddhovy řeči, ale o její literární zpracování. To v nejlepším případě...

 

Každá pomoc něco stojí

5. 6. 2007

Jiří Vacek

... Proto se našli i posměváčci, kteří zlehčují zátěž těch, kteří vedou společné meditace a semináře. Vedení meditací je opravdovou namáhavou duchovní prací, která stojí hodně sil. Jejím důsledkem je velká únava až vyčerpanost jak duchovní, tak duševní i tělesná. Někdy je výsledkem takové zátěže až nemoc. Nabýt znovu sil chce důkladnou regeneraci, odpočinek i čas...

 

Falešné uctívání

4. 6. 2007

Jiří Vacek

... Ramana Maháriši a žádný pravý mistr také neučí, abychom se zbavovali dobra a jeho rozlišování od zla. Učí přesný opak, pokoru a hlavně lásku k Bohu a k bližním. Proč? Protože láska je sám Bůh, jednota a dobro bez zla. Kdo nemá takovou lásku, není v jednotě, tím méně ji žije. Že je to tak, dokazuje nejen Maháriši, ale všichni praví mistři svým životem...

 

Síly ovládající mysl, rozhodují vše

3. 6. 2007

Jiří Vacek

Naše mysl je součástí mysli božské, a proto se i podílí na její tvořivé moci v tom smyslu, že plně rozhoduje o našem životě. Určuje náš osud i cíl, ke kterému směřujeme. Mocí mysli je energie a ta je plně podrobena zákonitosti, která energie řídí. Zejména platí: energie je nezničitelná a vždy směřuje k uskutečnění toho, nač je nasměrována, a to s takovou sílou, jakou obsahuje.

 

Tři tábory

23. 5. 2007

Martin Tomeš

... Avšak, ať už je situace jakákoliv, tak pokud už cítíme, že je třeba se ozvat, měli bychom pečlivě rozlišovat, kdy je na místě pouhé jednostranné projevení našeho názoru a vyjádření postoje a kdy je možné a hlavně smysluplné začít vést skutečnou debatu, pro kterou je třeba více diskuse schopných osob. Prostě a jednoduše bychom neměli každou „výměnu“ názorů považovat za plnohodnotnou diskusi, protože to dost často žádný opravdový dialog není...

 

Deník JV

12. 5. 2007

Jiří Vacek

... Přichází dopis od paní H., která denně, jak říká, mluví s Pánem. Nyní je zřejmé, že jím je dnešní Satja Sai Baba. O něčem podobném jsem psal v pamětech „Jak jsem hledal “. Paní Iška měla také zde v Praze častá setkání se Sai Babou. Při prvých ani nevěděla, kdo je. V případě paní H. je spojení zřejmě ještě silnější a také prakticky nepřetržité...

 

Zlo není totéž co dobro

6. 5. 2007

Jiří Vacek

Zlo není totéž co dobro a to ani podstatně. Zásadně nesouhlasím s prohlášením typu: „Zlo a dobro mají stejnou podstatu a v jednotě není ani dobro ani zlo“. Taková přesvědčení pocházejí zřejmě z představy, že jednota je jakási mrtvá, nevědomá a nerozlišená kaše, ve které je opravdu vše jedno. Tak tomu není. Jednota je Bůh, živá, sebe si vědomá existence, která je i nejvyšším, absolutním Dobrem. Tak je v jednotě nejen Dobro, ale ona je přímo sama Dobrem.

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32

následující »