Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka - praxe

Příspěvky

Jak konat boží vůli

25. 12. 2010

Jiří Vacek

Je jistě dobré chtít konat boží vůli. Lepší je nechat Boha, aby konal sám. Právě to je pravá odevzdanost: nebránit Bohu v jeho působení, odsunout sebe stranou, abychom Bohu nepřekáželi. Kdo také chce znát boží vůli v jednotlivých záležitostech, musí se jej ptát. Když se zeptáme, určitě nám dříve či později nějak odpoví.

 

Odchody od mistra

23. 12. 2010

Jiří Vacek

Někteří hledající vyhledávají roky naši pomoc, dokonce chodí i meditovat k nám do bytu, ale zřejmě se za celou dobu nic nenaučili a nepochopili. Nepracují na své očistě ani si neváží milosti, která se jim dostává a jsou proto smeteni ze stezky prvým větším výronem sil zla, který se jim z nitra uvolní.

 

Jsem-li pozorovatelem, Bůh je činitelem

15. 12. 2010

Jiří Vacek

Velký český mistr Bedřich Hejhal říkal: „Jsem-li činitelem, Bůh je pozorovatelem. Jsem-li pozorovatelem, Bůh je činitelem.“ To je obrovská pravda a berme ji doslova. Když jsme v nevědomosti ega činiteli, ztotožňujeme se s činným tělem a myslí a sklízíme výsledky svých činů. Plníme svou vůli, vůli ega a nikoliv boží a Bůh v tomto případě zůstává nečinným pozorovatelem. Když v sobě objevíme pozorovatele, vše pozorující, sebe si vědomé vědomí a zůstáváme v něm ...

 

Ego není božské

8. 12. 2010

Jiří Vacek

Řekneme-li o něčem, že je „božské,“ vyjadřujeme tím přesvědčení, že je to dokonalé, krásné, prostě vrchol dobra. Říkat o egu, že je božské, znamená mu připisovat tyto vlastnosti. Ego však není dokonalé, krásné ani dobré, a proto není ani božské. V křesťanství je ego symbolizováno padlým Adamem, bytostí, která zavrhla Boha a byla proto z božské úrovně projevu, bible jej nazývá ráj, vyhnána...

 

Čistému vše čisté, zlému vše zlé

30. 11. 2010

Jiří Vacek

Tak jako platí „čistému vše čisté“, tak platí i „zlí vidí všude jen zlo a zlé.“ Samozřejmě jako vždy musíme i tyto pravdy uplatňovat ve správném duchu a se správným rozlišením a nikoli mechanicky. Vše není vždy čisté a zlé skutečně – byť relativně existuje… To, co nauku oživuje a oduchovňuje je Duch a nikoliv tupé a mechanické myšlení bez rozlišování...

 

O desátcích

30. 11. 2010

Jiří Vacek

Pokud někdo považuje naše vydávání knih za obchod, do kterého mu nic není, za nějaký supermarket, do kterého může si jít nakoupit nebo nemusí, jak si usmyslí, tak toho mnoho z duchovní zákonitosti nepochopil. My nepodnikáme, ale šíříme tu nejlepší duchovní literaturu, jaká existuje. To je obrovská duchovní služba a milost, kterou hledajícím poskytujeme a kterou její účastníci přijímají a takto ji mají i brát...

 

Chybující hledající

16. 11. 2010

Jiří Vacek

... Pro upřímného hledajícího je důkladné pochopení podstaty mistrovství, důležitosti mistra a správného chování k němu naprosto zásadní. Vždy by měl mít na mysli, že bez mistra nemůže dosáhnout poznání a tím méně vysvobození. Zdar jeho stezky je proto podstatně závislý na tom, zda získá mistra, přesně řečeno, jeho pomoc nebo nikoliv. Mnoho hledajících si není této pravdy vědomo. Nechápou, co pro ně získání mistrovy pomoci znamná ani co mistr je a proto se k němu ke své obrovské škodě chovají nesprávně. Výsledkem je, že jim mistr nemůže pomoci a ani nemá pro ně samé důvod jim pomáhat...

 

Míla Tomášová: Vnitřní pramen

23. 10. 2010

Jiří Vacek

Četl jsem (str. 75): „Nejvyšší oběť je absolutní vzdání se ega i átmana. Jen tak se může (co – ego?) plně uvědomit v brahma – v Bohu“.

Tomu nerozumím. Ego není věc, kterou můžeme podle svého přání odložit ze své vůle, kdykoliv se nám zachce. Ego je také zlo a nevidím v tom, když se jej vzdáme, jakoukoliv oběť, ale jen zisk. Ego je stav nevědomosti, ve kterém sebe, své vědomí neboli átman ztotožňujeme s tělem a s myslí.

 

Stvoření světa z ničeho?

16. 10. 2010

Jiří Vacek

... Materialismus, který tvrdí, že svět vznikal sám od sebe samovývojem hmoty, není ničím jiným, než víra v tuto skutečně zázračnou moc a schopnosti hmoty. Je náboženstvím, ve kterém je hmota uctívána jako Bůh...

... Věda, která popírá existenci zázraků, nás najednou přesvědčuje, že svět vznikl působením nikoliv jediného zázraku, ale celou jejich řadou, které opětně na sebe přesně a vskutku zázračně navazují...

 

K lucidnímu snění

15. 9. 2010

Jiří Vacek

Píše nám čtenář: „Píšete proti lucidnímu snění, ale knížky o něm prodáváte“.

Myslím, že již ne,  jsou vyprodány, ale prodávali jsme je. Milý příteli, my jsme svobodomyslní. Nepotřebujeme censuru. Své názory vyjadřujeme v knihách, které vydáváme. Pro rozšíření obzoru zájemců o duchovní oblast, umožňujeme i odběr knih jiných autorů a spoléháme na rozlišovací schopnost čtenářů, že si každý správně vybere z toho, co čte....

 

O krásné knize Moudrost Silvána z Athosu

15. 9. 2010

Petr Staněk

moudrost-silvana-z-athosu.jpeg... S dopisem Vám posílám novou knihu, která vyšla v karmelitánském nakladatelství. Kniha se jmenuje Moudrost Silvána z Athosu a pojednává o životě a učení tohoto velikého ruského pravoslavného mystika...

... Silván klade veliký důraz na pokoru, na poslušnost žáka vůči mistrovi, na neustálou modlitbu, na neustálý duchovní boj, na odstraňování zla v nás, na získání Ducha svatého. Cituji: Pyšné duši se Pán nezjevuje. Pyšná duše nikdy nepozná Boha, i kdyby přečetla všechny knihy, protože její pýcha nedává místo milosti Ducha svatého. Ale Boha lze poznat pouze skrze Ducha svatého...

 

Setkání v Modre - 22. 8. až 28. 8. 2010

15. 9. 2010

Jiří Vacek

... Hodina fyziky, pan učitel zkouší: „Jak můžeme pomocí vody získat světlo?“ Hlásí se Evička: „To je, prosím, snadné. Postačí umýt okna.“

Jen jsem vtip dovyprávěl přátelům před začátkem společné meditace, tak jsem si uvědomil, že má hluboký duchovní význam. Opravdu stačí jen vyčistit skla, přes která se díváme, aby světlo vědomí v našem nitru mohlo zářit. Šakti nám ve vtipu poslala hluboké duchovní poučení. My to však neděláme, nečistíme se a místo toho se buď věnujeme zbytečnostem nebo dokonce horším věcem. Tvrdíme, že nám to na stezce nejde, ale pravdou je, že vlivem sil nepřátelských Bohu, se ani čistit nechceme...

 

Z Deníčku F. Kowalské na obranu stezky

3. 9. 2010

Martin Zouhar

faustyna_denicek-bozi-milosrdenstvi-v-me-dusi.jpgPolská řádová sestra F. Kowalská byla mistrem Jiřím Vackem již několikráte zmíněna, např. Deníček. Boží milosrdenství v mé duši. Je autorkou duchovního Deníčku, kde popisuje svoji vnitřní cestu k Bohu. U nás jej vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2001. Každý záznam do Deníčku je očíslován, což spolu s věcným rejstříkem umožňuje snadnou orientaci a vyhledání hesel jako například “pokora” anebo “modlitba”. V knize lze nalézt potvrzení toho, co učí Jiří Vacek a jeho přátelé. Tedy nutnost vytrvalého a nepřetržitého úsilí za současného pokorného spoléhání se na (a odevzdávání se do) Boha a to s láskou k cíli, tedy Bohu, který není mimo nás.

 

Znovu o halucinogenech

6. 8. 2010

Jiří Vacek

... Právě proto, že halucinogeny pomáhají v poznání, že zevní svět není jedinou skutečností a odkrývají pravdivost cest k Bohu i jeho samotnou existenci, síly zla jsou jim nepřátelské a jejich braní pronásledují všemi způsoby. Lžou o jejich nebezpečí a také je staví mimo zákon. Nikotin, alkohol ani auta jim nevadí, ač na všechny tyto věci denně doslova umírají lidé...

... Jelikož je výroba, držení a používání psychedelik postihováno jako trestný čin, je nezbytné jejich zákaz na veřejnosti  respektovat a pokud je chce někdo používat, ať tak činí v přísném soukromí a nikoliv na veřejnosti a ve společnosti. Jasně řečeno: nesouhlasím s používáním halucinogenů na našich meditacích a seminářích a rozhodně si je nepřeji. Důvod je zřejmý. Naši nepřátelé by neváhali jejich používání proti nám zneužít všemi způsoby. Právní důsledky jakékoliv nezodpovědnosti a nerozvážnosti by mohly být velmi kruté a vrhly by špatné světlo na celé společenství.

 

Operace oka

5. 8. 2010

Jiří Vacek

... Takže další žádost o pomoc a s ní i zátěž a výdej energie. Ježíš, když pocítil, „že mu ušla síla“, tak se uchyloval „na horu“ neboli do samoty, kde čerpal novou sílu. Já se v době mobilů neschovám ani na naši zlaté hoře. Ve skutečnosti nejsme nikdy sami.

Líčení, jak Ježíš uzdravoval malomocné, slepé a chromé, je samozřejmě nutné chápat ve správném duchu: vnitřně a nikoliv zevně. Léčil duchovní vady: slepotu – duchovní nevědomost, chromé, co nemohou chodit – stavěl na stezku, malomocné – zbavoval nákazy egem a světem. To jej vyčerpávalo, jako vyčerpává každého mistra, kdo tuto práci koná. Ti, kteří se drží v ústraní a nevedou druhé, takto sílu neztrácejí, a proto nesklízejí i následky – utrpení a nemocí všech druhů. Skutečná pomoc druhému je možná jedině tak, že převezmeme jeho karmické břímě, ať již celé nebo část...

 

Jak jde život

2. 8. 2010

Jiří Vacek

... Když jsme zasedli k meditaci, za chvíli jsem cítil, že se mne zmocňuje totéž, co Míly. Doslova jsem nějak vnímal mrak nepěkné energie, který byl kolem Míly i v celé chatě a zasáhl i mne. Po určité době meditace se mrak rozplynul a vše bylo opět normální. Kde se onen mrak negativní síly vzal, nevím. Meditace jej rozpustila...

 

Meditační setkání v Harmonii v Modré - vzácná návštěva

28. 7. 2010

Jiří Vacek, Emilie Vacková

... Pak přicházím do haly na ranní meditaci. Již ve dveřích cítím velkou sílu meditace. Stihnu ještě Jindru přestěhovat vedle sebe, protože má dnes vést meditaci a dost. Přemůže mě obrovská síla klidu. Obvyklý ranní pořad se nekoná. Všichni mlčí – jsme doslova zavaleni klidem. Nemůžeme se skoro ani hýbat. Každý pohyb vyžaduje značnou vůli a námahu...

 

Duchovní pýcha

21. 7. 2010

Jiří Vacek

Přisvojovat si – ego a osobnost dary boží, které přicházejí na stezce, je obrovská nevědomost a pýcha. Vše dobré a hodnotné v nás je od Boha a Bůh sám. Kdo si myslí, že je to „moje“, pěstuje duchovní ego, a proto nutně padá, protože se tím odděluje od Boha, který mu toto vše uděluje.

 

Pokušení musí přijít, ale běda tomu, skrze něhož přichází – Ježíš

20. 7. 2010

Jiří Vacek

... Karma se musí vybíjet. Nespravedlnost neexistuje. To však vůbec neznamená, že nemáme poukazovat na zlé lidi a jejich zlé konání. Jinak se zlo nerušeně rozšíří a s ním se zvětšuje zlá karma nejen jednotlivců, ale i celých skupin, včetně celých národů. Prvně je nutné zlo odhalovat, kritizovat a bránit šíření zlých myšlenek, pokud možno bez použití krutého násilí. Kdy je správné nebo nutné se – obrazně řečeno – chopit meče, je velmi těžké rozhodnout. Nechat se oloupit, zranit nebo zabít, když je účinná obrana možná, není správné. Rozhodně ne, když jde zejména o obranu druhých, což platí jak pro státy, tak pro jednotlivce...

 

Je samsára nirvána?

16. 7. 2010

Jiří Vacek

jednota-v-rozmanitosti.jpgŘíkat nevědomým a trpícím lidem, že samsára je nirvána a nirvána je samsára, je stejné, jako říkat slepcům, že slepota je totéž, co dobrý zrak - viz mistr Kaizen, Jednota v rozmanitosti, str. 172 a dále. Změní se snad jejich nevědomost byť jen o píď, když si budou říkat, že samsáro je nirvána? Změní se proto jejich utrpení v blaženost? Když se jim navíc ještě řekne, že je nesmyslné se honit za nějakým cílem neboli za nirvánou, vysvobozením, pak je zkáza dokonána. To je  ono známé není oč usilovat ale, co je horší, není ani východisko z utrpení a nesvobody...

 

Pozor na výroky mistrů

11. 6. 2010

Jiří Vacek

Záznamy rozhovorů s Ramanou Mahárišim jsou velmi poučné, pokud se nad nimi zamýšlíme a domýšlíme je...

... Takových případů, kdy mistr neříká nejvyšší nauku, ale vychází z daných okolností a úrovně chápání těch, ke kterým mluví, je určitě celá řada. Brát je za absolutní pravdy, které platí pouze proto, že je řekl mistr, je nesprávné a zavádějící. Učení mistrů je nezbytné brát vždy jako celek. Vytrhovat z nich pouze to, co se nám právě hodí a líbí, znamená jejich učení komolit. Vždy platí, že duchovní pravdy je nezbytné chápat duchovně, podle jejich Ducha a ve správném duchu, aby přinášely duchovní pokrok a nikoliv škodu...

 

Hlasy

7. 6. 2010

Jiří Vacek

Odpoledne 22. 4. volá neznámý hledající ze Slovenska z okolí Žiliny. Moc mě prosí o radu. Říká, že je žákem Swamiho Mahéšvaranandy, ale nemá se s kým poradit o hlasech, které slyší a které jej dokonce navádějí dělat věci, které se mu nelíbí. Přesně toto je nebezpečný projev astrálu, na který již doplatilo mnoho hledajících. Někdy i šílenstvím. V tomto smyslu i odpovídám a přidávám radu, jak se takových projevů zbavit. Nenaslouchat jim, nevěnovat jim pozornost, ale soustřeďovat se na to, co v nás tyto hlasy slyší. Věnovat pozornost těmto hlasům a považovat je za nějaké duchovní projevy, není správné. Rozhodně nejsou oním vnitřním hlasem, kterým k nám promlouvá Bůh. Většinou jsou za nimi astrální bytosti, které nás takto využívají a zneužívají.

 

Maratón 17. dubna 2010

6. 6. 2010

Jiří Vacek

Člověk míní, ale šakti mění. V týdnu s Miluškou přemýšlíme, že bychom na víkend jeli konečně na chatu. Při čtvrteční ranní meditaci nás přátelé překvapí: v sobotu bude v klubovně maratón. Jestli nechceme jít na něj také. Takhle nás pokoušejí. Nakonec slibujeme účast...

 

O sexu

27. 5. 2010

Jiří Vacek

Jestli si někdo myslí, že získá osvícení jen proto, že se vyspí s mistrem, ať již v mužském či ženském těle, velmi se mýlí. S učiteli, kteří nabízejí duchovní pomoc výměnou za sex, bychom měli být velmi opatrní. Promiskuita ani nabádání k ní nejsou známkami pravého učitele. Svoboda není ani v celibátu ani v promiskuitě, ale v přeměně sexuelní energie ve světlo...

... Podrobně o sexu a jeho roli v duchovním živote viz „Sexualita v józe a mystice, tantra a tao jóga“.

 

Otrlost některých hledajících

26. 5. 2010

Jiří Vacek

Často říkám: „Od duchoborců je vždy možno očekávat to nejhorší“. Místo, aby čistili svou rozmrzlou žumpu, tak jim vůbec nevadí...

... Co si vlastně takoví lidé myslí – a není jich málo, že na stezce dosáhnou, když nedodržují ani základní pravidla slušnosti, opravdu nevím...

 

Hodnoťme sebe, ne mistra ani druhé

19. 5. 2010

Jiří Vacek

Tam, kde je ego a není poznání sebe, nejsou ani ty nejzákladnější předpoklady pro hodnocení duchovních vlivů. Jelikož není zrušeno pouto k zevnímu světu, hledající mají trvalý sklon přikládat větší důležitost zevním, tělesným projevům, které provázejí působení šakti. Nejvyšší duchovní úroveň je však oblast neprojevu, který počíná oblastí světla a pokračuje do ryzího vědomí Já jsem. Ego také rádo své nedostatky připisuje mistrovi a naproti tomu úspěchy si rádo přivlastňuje. Je náchylné k úsudkům typu: „Meditace nebyla dobrá, protože mistr je slabý“ a podobně. Když se mu meditace daří, neváhá si její zdar přivlastnit.

 

Guru Rinpočhe - O překážkách na duchovní cestě

14. 5. 2010

Jiří Vacek, Martin Tomeš

o-prekazkach.pngV malé knížečce se Guru Rinpočhe zabývá nesprávnými názory naší mysli, které nám brání v dosažení poznání a vysvobození. Příhodně je nazývá démony. Skutečně také jako zlí duchové působí. Mají i jak sílu, tak i určitou vědomou inteligenci, které společně směřují k tomu, aby svůj obsah uskutečnily. K tomu potřebují, aby se nás, našeho vědomí zmocnily. Pro jejich zneškodnění je na prvém místě důležité je znát. Pokud je nedokážeme rozpoznat, nemůžeme s nimi ani pracovat.

Martin Tomeš tyto „démony“ sestavil do přehledné tabulky, abychom se s nimi mohli důkladně seznámit. K velkému zadostiučinění jsem shledal, že se tabulka neliší od toho, co učím...

 

Chyby v praxi pozorovatele

14. 5. 2010

Jiří Vacek

Pozorovatel není jen uvědomování si: „Jsem vědomí, které vše pozoruje“, ale i vědomí: „Nejsem nic, co mohu pozorovat“. Na to poslední, „nejsem nic, co mohu pozorovat – nejsem světem, tělem, city a myšlenkami“, se často zapomíná, ač právě rozlišení vědomí od nevědomého, našeho pravého Já od nepravého Já, od ne-já, rozpouští ego a je proto svrchovaně důležité.

I když se uvědomujeme jako pozorující vědomí, můžeme se ztotožňovat s tělem a se svými city a myšlenkami, neboli udržujeme ego.

 

Hrůza: Maháriši kritizuje mistry

11. 5. 2010

Jiří Vacek

face-to-face-with-rm.jpgStále se nám podsouvá přesvědčení, že kritizovat je špatné a vlastně se nesmí – zejména mistry. I Ramana Maháriši prý nikdy nikoho nekritizoval. Pravdu, že kritizoval, jsem dokázal již vícekrát, například Krišnamurtiho.

Nyní jsem objevil další jeho „hřích“, kritiku Aurobinda Ghose. Čtenář ji nalezne v knize „Face to Face with Sri Ramana Maharshi“, str. 149. Maháriši nesouhlasí s Aurobindovým názorem, že plné a dokonalé uvědomění Já není možné v běžném lidském těle, ale pouze v takovém těle, které je odolné proti nemocem a nezemře bez našeho přání.

 

Zásadní nepochopení

9. 5. 2010

Jiří Vacek

... S úžasem zjišťuji, že je možné číst roky duchovní literaturu a nepochopit to hlavní, oč jde: rozpustit a nikoliv produchovnit ego.

Ego není od Boha stvořené, ale ego je výtvorem bytostí, které ze své svobodné vůle opustily Boha...

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

následující »