Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka - praxe

Příspěvky

Setkání v Modre - 22. 8. až 28. 8. 2010

15. 9. 2010

Jiří Vacek

... Hodina fyziky, pan učitel zkouší: „Jak můžeme pomocí vody získat světlo?“ Hlásí se Evička: „To je, prosím, snadné. Postačí umýt okna.“

Jen jsem vtip dovyprávěl přátelům před začátkem společné meditace, tak jsem si uvědomil, že má hluboký duchovní význam. Opravdu stačí jen vyčistit skla, přes která se díváme, aby světlo vědomí v našem nitru mohlo zářit. Šakti nám ve vtipu poslala hluboké duchovní poučení. My to však neděláme, nečistíme se a místo toho se buď věnujeme zbytečnostem nebo dokonce horším věcem. Tvrdíme, že nám to na stezce nejde, ale pravdou je, že vlivem sil nepřátelských Bohu, se ani čistit nechceme...

 

Z Deníčku F. Kowalské na obranu stezky

3. 9. 2010

Martin Zouhar

faustyna_denicek-bozi-milosrdenstvi-v-me-dusi.jpgPolská řádová sestra F. Kowalská byla mistrem Jiřím Vackem již několikráte zmíněna, např. Deníček. Boží milosrdenství v mé duši. Je autorkou duchovního Deníčku, kde popisuje svoji vnitřní cestu k Bohu. U nás jej vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2001. Každý záznam do Deníčku je očíslován, což spolu s věcným rejstříkem umožňuje snadnou orientaci a vyhledání hesel jako například “pokora” anebo “modlitba”. V knize lze nalézt potvrzení toho, co učí Jiří Vacek a jeho přátelé. Tedy nutnost vytrvalého a nepřetržitého úsilí za současného pokorného spoléhání se na (a odevzdávání se do) Boha a to s láskou k cíli, tedy Bohu, který není mimo nás.

 

Znovu o halucinogenech

6. 8. 2010

Jiří Vacek

... Právě proto, že halucinogeny pomáhají v poznání, že zevní svět není jedinou skutečností a odkrývají pravdivost cest k Bohu i jeho samotnou existenci, síly zla jsou jim nepřátelské a jejich braní pronásledují všemi způsoby. Lžou o jejich nebezpečí a také je staví mimo zákon. Nikotin, alkohol ani auta jim nevadí, ač na všechny tyto věci denně doslova umírají lidé...

... Jelikož je výroba, držení a používání psychedelik postihováno jako trestný čin, je nezbytné jejich zákaz na veřejnosti  respektovat a pokud je chce někdo používat, ať tak činí v přísném soukromí a nikoliv na veřejnosti a ve společnosti. Jasně řečeno: nesouhlasím s používáním halucinogenů na našich meditacích a seminářích a rozhodně si je nepřeji. Důvod je zřejmý. Naši nepřátelé by neváhali jejich používání proti nám zneužít všemi způsoby. Právní důsledky jakékoliv nezodpovědnosti a nerozvážnosti by mohly být velmi kruté a vrhly by špatné světlo na celé společenství.

 

Operace oka

5. 8. 2010

Jiří Vacek

... Takže další žádost o pomoc a s ní i zátěž a výdej energie. Ježíš, když pocítil, „že mu ušla síla“, tak se uchyloval „na horu“ neboli do samoty, kde čerpal novou sílu. Já se v době mobilů neschovám ani na naši zlaté hoře. Ve skutečnosti nejsme nikdy sami.

Líčení, jak Ježíš uzdravoval malomocné, slepé a chromé, je samozřejmě nutné chápat ve správném duchu: vnitřně a nikoliv zevně. Léčil duchovní vady: slepotu – duchovní nevědomost, chromé, co nemohou chodit – stavěl na stezku, malomocné – zbavoval nákazy egem a světem. To jej vyčerpávalo, jako vyčerpává každého mistra, kdo tuto práci koná. Ti, kteří se drží v ústraní a nevedou druhé, takto sílu neztrácejí, a proto nesklízejí i následky – utrpení a nemocí všech druhů. Skutečná pomoc druhému je možná jedině tak, že převezmeme jeho karmické břímě, ať již celé nebo část...

 

Jak jde život

2. 8. 2010

Jiří Vacek

... Když jsme zasedli k meditaci, za chvíli jsem cítil, že se mne zmocňuje totéž, co Míly. Doslova jsem nějak vnímal mrak nepěkné energie, který byl kolem Míly i v celé chatě a zasáhl i mne. Po určité době meditace se mrak rozplynul a vše bylo opět normální. Kde se onen mrak negativní síly vzal, nevím. Meditace jej rozpustila...

 

Meditační setkání v Harmonii v Modré - vzácná návštěva

28. 7. 2010

Jiří Vacek, Emilie Vacková

... Pak přicházím do haly na ranní meditaci. Již ve dveřích cítím velkou sílu meditace. Stihnu ještě Jindru přestěhovat vedle sebe, protože má dnes vést meditaci a dost. Přemůže mě obrovská síla klidu. Obvyklý ranní pořad se nekoná. Všichni mlčí – jsme doslova zavaleni klidem. Nemůžeme se skoro ani hýbat. Každý pohyb vyžaduje značnou vůli a námahu...

 

Duchovní pýcha

21. 7. 2010

Jiří Vacek

Přisvojovat si – ego a osobnost dary boží, které přicházejí na stezce, je obrovská nevědomost a pýcha. Vše dobré a hodnotné v nás je od Boha a Bůh sám. Kdo si myslí, že je to „moje“, pěstuje duchovní ego, a proto nutně padá, protože se tím odděluje od Boha, který mu toto vše uděluje.

 

Pokušení musí přijít, ale běda tomu, skrze něhož přichází – Ježíš

20. 7. 2010

Jiří Vacek

... Karma se musí vybíjet. Nespravedlnost neexistuje. To však vůbec neznamená, že nemáme poukazovat na zlé lidi a jejich zlé konání. Jinak se zlo nerušeně rozšíří a s ním se zvětšuje zlá karma nejen jednotlivců, ale i celých skupin, včetně celých národů. Prvně je nutné zlo odhalovat, kritizovat a bránit šíření zlých myšlenek, pokud možno bez použití krutého násilí. Kdy je správné nebo nutné se – obrazně řečeno – chopit meče, je velmi těžké rozhodnout. Nechat se oloupit, zranit nebo zabít, když je účinná obrana možná, není správné. Rozhodně ne, když jde zejména o obranu druhých, což platí jak pro státy, tak pro jednotlivce...

 

Je samsára nirvána?

16. 7. 2010

Jiří Vacek

jednota-v-rozmanitosti.jpgŘíkat nevědomým a trpícím lidem, že samsára je nirvána a nirvána je samsára, je stejné, jako říkat slepcům, že slepota je totéž, co dobrý zrak - viz mistr Kaizen, Jednota v rozmanitosti, str. 172 a dále. Změní se snad jejich nevědomost byť jen o píď, když si budou říkat, že samsáro je nirvána? Změní se proto jejich utrpení v blaženost? Když se jim navíc ještě řekne, že je nesmyslné se honit za nějakým cílem neboli za nirvánou, vysvobozením, pak je zkáza dokonána. To je  ono známé není oč usilovat ale, co je horší, není ani východisko z utrpení a nesvobody...

 

Pozor na výroky mistrů

11. 6. 2010

Jiří Vacek

Záznamy rozhovorů s Ramanou Mahárišim jsou velmi poučné, pokud se nad nimi zamýšlíme a domýšlíme je...

... Takových případů, kdy mistr neříká nejvyšší nauku, ale vychází z daných okolností a úrovně chápání těch, ke kterým mluví, je určitě celá řada. Brát je za absolutní pravdy, které platí pouze proto, že je řekl mistr, je nesprávné a zavádějící. Učení mistrů je nezbytné brát vždy jako celek. Vytrhovat z nich pouze to, co se nám právě hodí a líbí, znamená jejich učení komolit. Vždy platí, že duchovní pravdy je nezbytné chápat duchovně, podle jejich Ducha a ve správném duchu, aby přinášely duchovní pokrok a nikoliv škodu...

 

Hlasy

7. 6. 2010

Jiří Vacek

Odpoledne 22. 4. volá neznámý hledající ze Slovenska z okolí Žiliny. Moc mě prosí o radu. Říká, že je žákem Swamiho Mahéšvaranandy, ale nemá se s kým poradit o hlasech, které slyší a které jej dokonce navádějí dělat věci, které se mu nelíbí. Přesně toto je nebezpečný projev astrálu, na který již doplatilo mnoho hledajících. Někdy i šílenstvím. V tomto smyslu i odpovídám a přidávám radu, jak se takových projevů zbavit. Nenaslouchat jim, nevěnovat jim pozornost, ale soustřeďovat se na to, co v nás tyto hlasy slyší. Věnovat pozornost těmto hlasům a považovat je za nějaké duchovní projevy, není správné. Rozhodně nejsou oním vnitřním hlasem, kterým k nám promlouvá Bůh. Většinou jsou za nimi astrální bytosti, které nás takto využívají a zneužívají.

 

Maratón 17. dubna 2010

6. 6. 2010

Jiří Vacek

Člověk míní, ale šakti mění. V týdnu s Miluškou přemýšlíme, že bychom na víkend jeli konečně na chatu. Při čtvrteční ranní meditaci nás přátelé překvapí: v sobotu bude v klubovně maratón. Jestli nechceme jít na něj také. Takhle nás pokoušejí. Nakonec slibujeme účast...

 

O sexu

27. 5. 2010

Jiří Vacek

Jestli si někdo myslí, že získá osvícení jen proto, že se vyspí s mistrem, ať již v mužském či ženském těle, velmi se mýlí. S učiteli, kteří nabízejí duchovní pomoc výměnou za sex, bychom měli být velmi opatrní. Promiskuita ani nabádání k ní nejsou známkami pravého učitele. Svoboda není ani v celibátu ani v promiskuitě, ale v přeměně sexuelní energie ve světlo...

... Podrobně o sexu a jeho roli v duchovním živote viz „Sexualita v józe a mystice, tantra a tao jóga“.

 

Otrlost některých hledajících

26. 5. 2010

Jiří Vacek

Často říkám: „Od duchoborců je vždy možno očekávat to nejhorší“. Místo, aby čistili svou rozmrzlou žumpu, tak jim vůbec nevadí...

... Co si vlastně takoví lidé myslí – a není jich málo, že na stezce dosáhnou, když nedodržují ani základní pravidla slušnosti, opravdu nevím...

 

Hodnoťme sebe, ne mistra ani druhé

19. 5. 2010

Jiří Vacek

Tam, kde je ego a není poznání sebe, nejsou ani ty nejzákladnější předpoklady pro hodnocení duchovních vlivů. Jelikož není zrušeno pouto k zevnímu světu, hledající mají trvalý sklon přikládat větší důležitost zevním, tělesným projevům, které provázejí působení šakti. Nejvyšší duchovní úroveň je však oblast neprojevu, který počíná oblastí světla a pokračuje do ryzího vědomí Já jsem. Ego také rádo své nedostatky připisuje mistrovi a naproti tomu úspěchy si rádo přivlastňuje. Je náchylné k úsudkům typu: „Meditace nebyla dobrá, protože mistr je slabý“ a podobně. Když se mu meditace daří, neváhá si její zdar přivlastnit.

 

Guru Rinpočhe - O překážkách na duchovní cestě

14. 5. 2010

Jiří Vacek, Martin Tomeš

o-prekazkach.pngV malé knížečce se Guru Rinpočhe zabývá nesprávnými názory naší mysli, které nám brání v dosažení poznání a vysvobození. Příhodně je nazývá démony. Skutečně také jako zlí duchové působí. Mají i jak sílu, tak i určitou vědomou inteligenci, které společně směřují k tomu, aby svůj obsah uskutečnily. K tomu potřebují, aby se nás, našeho vědomí zmocnily. Pro jejich zneškodnění je na prvém místě důležité je znát. Pokud je nedokážeme rozpoznat, nemůžeme s nimi ani pracovat.

Martin Tomeš tyto „démony“ sestavil do přehledné tabulky, abychom se s nimi mohli důkladně seznámit. K velkému zadostiučinění jsem shledal, že se tabulka neliší od toho, co učím...

 

Chyby v praxi pozorovatele

14. 5. 2010

Jiří Vacek

Pozorovatel není jen uvědomování si: „Jsem vědomí, které vše pozoruje“, ale i vědomí: „Nejsem nic, co mohu pozorovat“. Na to poslední, „nejsem nic, co mohu pozorovat – nejsem světem, tělem, city a myšlenkami“, se často zapomíná, ač právě rozlišení vědomí od nevědomého, našeho pravého Já od nepravého Já, od ne-já, rozpouští ego a je proto svrchovaně důležité.

I když se uvědomujeme jako pozorující vědomí, můžeme se ztotožňovat s tělem a se svými city a myšlenkami, neboli udržujeme ego.

 

Hrůza: Maháriši kritizuje mistry

11. 5. 2010

Jiří Vacek

face-to-face-with-rm.jpgStále se nám podsouvá přesvědčení, že kritizovat je špatné a vlastně se nesmí – zejména mistry. I Ramana Maháriši prý nikdy nikoho nekritizoval. Pravdu, že kritizoval, jsem dokázal již vícekrát, například Krišnamurtiho.

Nyní jsem objevil další jeho „hřích“, kritiku Aurobinda Ghose. Čtenář ji nalezne v knize „Face to Face with Sri Ramana Maharshi“, str. 149. Maháriši nesouhlasí s Aurobindovým názorem, že plné a dokonalé uvědomění Já není možné v běžném lidském těle, ale pouze v takovém těle, které je odolné proti nemocem a nezemře bez našeho přání.

 

Zásadní nepochopení

9. 5. 2010

Jiří Vacek

... S úžasem zjišťuji, že je možné číst roky duchovní literaturu a nepochopit to hlavní, oč jde: rozpustit a nikoliv produchovnit ego.

Ego není od Boha stvořené, ale ego je výtvorem bytostí, které ze své svobodné vůle opustily Boha...

 

Kde byl Bůh v Osvětimi?

3. 5. 2010

Jiří Vacek

Tak a podobně se ptají lidé, kteří v Boha nevěří ani o něho nestojí. Když pak najednou čelí takovým hrůzným věcem, jako jsou koncentráky, najednou se ptají po Bohu a svalují za ně zodpovědnost na Boha. Oni nic – to Bůh...

... Bůh je všude a ve všem, proto byl a je i v Osvětimi. Potíž je, že lidé v Osvětimi nebyli v Bohu. A nejen nebyli, ale chovali se v rozporu s tím, co Bůh učí....

 

Vidění Boha

30. 4. 2010

Jiří Vacek

... Nemáme milovat předměty jako předměty a bytosti jako těla, ale Boha, vědomí Já jsem v nich. To má také na mysli, když Ramana Maháriši říká: „Nedívejte se na věci (svět, bytosti) jako na věci, ale jako na Boha“. To je také vrchol lásky k Bohu, která takto zahrnuje i naše bližní. Ti, jejich podstata, pravé Já, Kristus nejsou jejich tělem ani myslí, ale vědomím Já jsem...

 

Mé království není z tohoto světa – Ježíš

28. 4. 2010

Jiří Vacek

... Snažit se o vytvoření ráje zevně a zevními prostředky nemá s pravou duchovností nejen vůbec nic společného, ale je jejím opakem: je pustým materialismem, který chce ráj bez Boha...

 

Nesamozřejmé samozřejmosti

25. 4. 2010

Jiří Vacek

... S tím větším podivem sleduji, že mnozí si nejsou ani vědomi, čeho jsou účastni, jaká milost se jim nabízí. Jsou vlažní nebo dokonce kritičtí. Sami nic nedokázali, ničím nepřispěli, ale kritika, to je jejich doména. Kdo se ohlíží od pluhu, není mne hoden, se na ně vztahuje plně. Milost jim bude vzata a budou marně naříkat nad tím, co propásli...

 

Pokora a pýcha

22. 4. 2010

Jiří Vacek

Buď jsme pokorní nebo pyšní; něco mezi tím neexistuje. Současně plně platí, že pýcha je z duchovního hlediska smrtelný hřích, protože zabíjí náš duchovní život. To, co je pyšné, je ego, naše nepravé, od Boha odpadlé já, padlý Adam. Hlavním cílem stezky je zmizení ega. Pokud však ego propadlo pýše, pak nejen nemizí, není rozpouštěno, ale naopak posilováno obdivem, který sobě chová.

 

Rozum, věda a Bůh

22. 4. 2010

Jiří Vacek

Někteří lidé zapomínají, že věda je výtvorem Boha a nikoliv Bůh výtvorem vědy. Rozum je z Boha, je jeho částí, ale Bůh jej přesahuje. Proto rozum nemůže Boha poznat, ale pouze na základě svých zkušeností s ním jej vykládat.

 

Záchrana světa

22. 4. 2010

Jiří Vacek

... Řešení otázky nebožského světa nespočívá v jeho přeměně na svět božský, ale v dosažení plného poznání Boha v nás a v odchodu z tohoto světa do světa božského. ...

 

Nedostatek lásky

20. 4. 2010

Jiří Vacek

... Někteří hledající si stěžují, že necítí lásku. Myslí tím cit lásky. S tím bych se příliš netrápil. Mnohem důležitější je necítit nelásku ve všech jejích projevech od nejhoršího, jímž je nenávist, až po tak dobře známé: „nemám ho rád, je mně nesympatický“. I v této nejslabší podobě je velkým proviněním, které nám nesmírně škodí. ....

 

Upřímní hledající chrání svět

19. 4. 2010

Jiří Vacek

... V meditaci, je-li soustředěním na Boha, se s ním nejen spojujeme, ale čerpáme i jeho sílu. Takto vstupuje prostřednictvím správné meditace Bůh doslova a nikoliv obrazně do světa. Meditace vede neprojevené božství do projevu. ...

 

Nesmyslné úsilí

7. 4. 2010

Jiří Vacek

Mnoho hledajících se na stezce chová naprosto nesmyslně. Často hodně meditují, ale své ego ponechávají nedotčené nebo je dokonce posilují. Například tím, že jsou pyšní na svou duchovnost, na své meditace, znalost stezky, své názory a podobně.

 

Jak šakti chrání

26. 3. 2010

Jiří Vacek

Aby Pavel nepřišel o prostředky na nájem klubovny, přeložili jsme do ní naši středeční meditaci, kterou máme pravidelně večer u nás v bytě. V klubovně bylo  plno. ...

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32

následující »